Nyheter {from} {to} av 83

Årsmöte

2018-04-04

Torsdagen den 22 mars höll Centrala Sacorådet årsmöte. Ny styrelse valdes, fackliga företrädare avtackades och chefen för hållbarhetskansliet Lena...

Fira kollektivavtalets dag!

2018-03-15

Nu på lördag den 17 mars är det kollektivavtalets dag och det ska vi så klart fira! Varför då tänker kanske du? Jo, för att kollektivavtalen löser...

Skyddsombudets dag!

2017-10-25

Idag firar vi alla skyddsombud på Skyddsombudet dag! Du som är skyddsombud gör ett viktigt arbete för att bevaka, påtala brister och förbättra...

Sacorådets interimistiska samverkan i Organisationsförändringen 2017

2017-01-30

Centrala Sacorådet har beslutat om en koordinator och interimistiska samverkansgrupper som ska bemanna samverkan i den nya organisationen. Läs mer...

Vad är attraktiv och modern arbetsgivare?

2016-10-20

Under perioden 160830 - 160918 fick alla medlemmar i Sacos förbund i Malmö stad fylla i en enkät om Attraktiv och modern arbetsgivare. Enkäten...

Nyhetsbrev Omorganisationen 2016

2016-09-30

Centrala Sacorådet har skapat ett nyhetsbrev som innehåller information kring omorganisationen i Malmö stad. Nedan kan du ta del av innehållet i...

Skyddsombudsträff med tema Alkohol och droger

2016-09-29

Skyddsombudsträffen den 20 september samlade ett stort antal skyddsombud som ville höra mer om temat Alkohol och droger.

Frukostmöte kring organisationsöversyn 2016

2016-06-02

Stor uppslutning till Centrala Sacorådets frukostmöte kring organisationsöversynen som ska genomföras inom kort i Malmö stad

Centrala Sacorådets utbildningsdag 160519

2016-05-20

Många var dem som ville vara med på Centrala Sacorådets utbildningsdag den 19:e maj. Det var en fullspäckad dag med god stämning och engagerade...

Social och organisatorisk arbetsmiljö

2016-04-05

Den 31 mars trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, i kraft.

Ny styrelse för Saco i Malmö stad!

2016-03-21

Centrala Sacorådet höll årsmöte den 17 mars. Ny styrelse är vald för verksamhetsåret 2016 och ny verksamhetsplan är antagen. Årsmötet innehöll även...

Skyddsombudsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö

2016-02-09

Onsdagen den 3 februari träffades nästan 60 skyddsombud och samverkansrepresentanter för att höra på Arbetsmiljöinspektör Eva Karsten som...

Sacofrukost: En stad med bra arbetsvillkor

2016-01-21

Christer Helin från HR- strategiska avdelningen gästar Sacorådet för frukostmöte och diskussion kring Kommunfullmäktiges mål kring en stad med bra...

Arbetsmiljöfokus i brev till kommunfullmäktige

2016-01-19

Centrala Sacorådet har börjat året med att skicka brev till ledamöterna i Malmö stads kommunfullmäktige. Genom brevet vill vi göra ansvariga...

Attila Rostoványi nyvald förbundsordförande för DIK

2015-11-22

Sacorådets ordförande Attila Rostoványi är nyvald förbundsordförande för DIK. Han blev vald på DIKs kongress i helgen och kommer nu lämna sitt...

Välkommen på Glöggmingel, den 16 december!

2015-11-18

Centrala Sacorådet i Malmö stad välkomnar alla samverkansrepresentanter och skyddsombud till glöggmingel. Tack för alla goda insatser som gjorts...

Välbesökt skyddsombudsträff om arbetskador och tillbud

2015-11-17

Den 17 november var det återigen dags för Skyddsombudsträff. Temat för träffen var arbetsskador och tillbud efter önskemål från skyddsombuden....

Ingen ska missa ersättning!

2015-10-07

Hur bra är er organisation på att informera om försäkringar? En ibland bortglömd och outnyttjad anställningsförmån är försäkringar via jobbet. AFA...

Hanna Ljungberg ny arbetsmiljösamordnare

2015-09-17

Centrala Sacorådets styrelse har valt Hanna Ljungberg till ny arbetsmiljösamordnare. Hanna Ljungberg är idag huvudskyddsombud för...

Skyddsombudsträff med tema förändringar i verksamheten

2015-09-17

Den 15 september träffades runt 30 av Sacoförbundens skyddsombud för att byta erfarenheter och lära mer om riskbedömningar vid förändringar i...

Visa fler