Frukostmöte kring organisationsöversyn 2016

Stor uppslutning till Centrala Sacorådets frukostmöte kring organisationsöversynen som ska genomföras inom kort i Malmö stad

Publicerad: Torsdag 2 jun 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 2 jun 2016

Matts Hansson och Birgitta Vilén Johansson var inbjudna till Centrala Sacorådets frukostmöte den 2:a juni kring organisationsöversynen 2016.

En viktig fråga för Malmö stad. Det märktes inte minst på uppslutningen av fackligt förtroendevalda på mötet.

Matts inledde frukosten med att berätta hur upplägget har varit i utredningsdirektivet, vilka frågor som man ska ta hänsyn till och hur fortsatt tidplan ser ut.

Birgitta berättade hur de ser på uppdraget, vad det innebär för stadens olika förvaltningar och hur olika frågeställningar gör att detta är en remiss som många måste få tycka till om.

Deltagarna på mötet ställde många, kluriga men viktiga frågor till Matts och Birgitta. Och det framkom många bra synpunkter.

Centrala Sacorådet tackar för deras medverkan och det visade intresset från våra fackligt förtroendevalda.

Varmt välkomna igen!