Sacorådets interimistiska samverkan i Organisationsförändringen 2017

Centrala Sacorådet har beslutat om en koordinator och interimistiska samverkansgrupper som ska bemanna samverkan i den nya organisationen. Läs mer om det här...

Publicerad: Måndag 30 jan 2017

Senast uppdaterad: Måndag 30 jan 2017

Centrala Sacorådet har beslutat om bemanning i interimsistisk samverkan gällande de tre nya förvaltningarna i Malmö stad dvs Vård och omsorgsförvaltningen, Funktionsstödsförvaltningen samt Arbetsmarknads och socialförvaltningen.

Detta innebär att Saco-representanter kommer att sitta i interimsitiska förvaltningsråd för dessa förvaltningar(det högsta samverkansforumet mellan fackliga och arbetsgivare i en förvaltning). De börjar att träffas från och med den 3 februari.

Och för att hålla ihop denna interimistiska samverkan för Sacos del, valdes även en koordinator på heltid och det blev Marita Wästerfors. Marita kommer att vara på Sacorådets kansli fram till och med 170430.

Om du undrar vilka representanter som bemannar de olika samverkansgrupperna så hittar du den informationen här: Sacos bemanning i interimistisk samverkan .

Samverkansgrupperna kommer att träffas i dessa förvaltniningsråd vid dessa datum:

  • 3 februari
  • 17 februari
  • 3 mars
  • 17 mars
  • 31 mars
  • 21 april

Vill du komma i kontakt med Marita? Du når henne på e-postadressen: marita.wasterfors@malmo.se