Skyddsombudsträff med tema Alkohol och droger

Skyddsombudsträffen den 20 september samlade ett stort antal skyddsombud som ville höra mer om temat Alkohol och droger.

Publicerad: Torsdag 29 sep 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 29 sep 2016

Peter Holmström, HR-specialist från Stadskontoret inledde skyddsombudsträffen med att berätta om Malmö stads nya rutiner kring Alkohol och droger. I dessa rutiner förtydligas Malmö stads inställning till Alkohol och droger dvs om anställda är påverkade på arbetet. Vad gäller för medarbetare och vad gäller för chefer?

Läs mer om detta här på Komin, Malmö stads intranät: https://komin.malmo.se/Arbetsfalt-verksamheter/Chef/HR/Alkohol-och-droger.html

Christel Blondin från Nämndemansgården berättade om beronde, riskbruk och missbruk samt hur det påverkar den som drabbas och dess omgivning. Hennes presentation kan du ta del av här: Nämndemansgården

Utvärderingen av träffen visade att detta var ett ämne som många ville höra mer om fortsatt och att det var en mycket uppskattad träff.

Varmt välkomna till nästa skyddsombudsträff !