Stadgar

Senast ändrade vid årsmötet 20190327

Publicerad: Torsdag 1 jun 2017

Senast uppdaterad: Måndag 27 maj 2019

Centrala Sacorådets stadgar i Malmö stad

 

De finns att ladda ned här i högerkolumnen på sidan.