Stadgar

Senast ändrade vid årsmötet 20190327

Senast uppdaterad: Måndag 12 apr 2021

Centrala Sacorådets stadgar i Malmö stad

 

De finns att ladda ned här i högerkolumnen på sidan.