Stadgar

Senast ändrade vid årsmötet 2017-03-09

Publicerad: Torsdag 1 jun 2017

Senast uppdaterad: Fredag 2 jun 2017

Centrala Sacorådets stadgar i Malmö stad

 

De finns att ladda ned här i högerkolumnen på sidan.