Vårt fokus just nu...

Centrala Sacorådets styrelse i Malmö stad har beslutat att satsa kraft på ett fokusområde och det är fokusområdet Attraktiv och modern arbetsgivare.

Publicerad: Onsdag 13 jul 2016

Senast uppdaterad: Fredag 21 okt 2016

Hur blir du delaktig i arbetet med fokusområdet?

Vi har skapat en enkel och lättbesvarad enkät för att du som medlem ska kunna ge din input i detta arbete.

Ta chansen, var med och påverka i vårt gemensamma fortsatta arbete inom detta fokusområde!

Var hittar jag enkäten? Tiden för att besvara enkäten har löpt ut. Du kommer kunna ta del av allas svar inom kort här.

Syfte:

Centrala Sacorådet vill bidra med konkreta strategier som gör att akademiker fortsatt väljer Malmö stad som arbetsgivare.

Kommunerna, inklusive Malmö stad, behöver framöver stärka sin personalpolitik för att kunna rekrytera och behålla akademisk kompetens. Arbetsgivaren behöver bli bättre på att värdesätta akademisk kompetens och ge förutsättning för att vi som akademiker ska kunna använda vår fulla kompetens för malmöbornas bästa.  

Målbild:

Detta arbete ska utmynna i konkreta förslag som gynnar våra medlemmar, verksamhetens utveckling och Malmöborna. Vi vill förverkliga detta tillsammans med arbetsgivaren Malmö stad.

Tidsplan:

  • Enkät till medlemmar kring Attraktiv och modern arbetsgivare - 2016-08-30 till 2016-09-18
  • Sacostyrelsen sammanställer och prioriterar bland förslagen - 2016-09- 15 till 2016-10-19
  • Sacostyrelsen fattar beslut om idéer att driva vidare - 2016-10-20
  • Resultatet presenteras på Centrala Sacorådets hemsida - 2016-10-21
  • Frukostmöte med politiker från personalberedningen - 2016-10-27
  • Möte med Sacos ordförande Göran Arrius - 2016-11-23

Kontaktuppgifter gällande enkäten:

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Åsa Jarlstam

Epost: saco@malmo.se

Tfn: 040 - 345116