Jusek

Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, IT-akademiker, systemvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Juseks verksamhetsidé och vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft genom hela karriären.

Publicerad: Måndag 26 jun 2017

Senast uppdaterad: Fredag 4 okt 2019

Jusek är ett partipolitiskt obundet akademikerförbund. I vår lobbying arbetar vi strategiskt med att bygga upp kontaktytor med politiska beslutsfattare, centrala fackliga motparter samt utvalda myndigheter och organisationer.

Jusekföreningen i Malmö stad

 • Åsa Jarlstam (Stadskontoret), ordf.
 • Johnny Funch (Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen), sek.
 • Marie Holmberg (Stadskontoret)
 • Thomas Olsson (Gatukontoret)
 • Elisabet Carlsson (Funktionsstödsförvaltningen)
 • Johanna Wikelo (Fritidsförvaltningen)
 • Necmi Incegul (Stadskontoret)

Syftet med föreningen är att:

 • företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokala arbetsgivare
 • värva medlemmar till förbundet
 • vara informations- och kontaktorgan mellan förbundsorganen och föreningens medlemmar
 • stärka samhörigheten mellan medlemmar och ge dem tillfälle att utbyta åsikter i gemensamma frågor

Vår ambition är att ha en lokal representant på samtliga förvaltningar. Är du intresserad av att engagera dig?

Hör i så fall av dig till  oss i Jusekföreningen via e-post: jusek@malmo.se