Hoppa till huvudinnehåll

Sacorådets remissvar

Centrala Sacorådet har svarat på två remisser inom Vård- och omsorgsområdet

Remisserna avser översyn av taxor och avgifter inom vård och omsorg samt förslag på ny modell för serviceinsatser inom hemtjänsten. Saco anser att det är bra att brukarnas självbestämmande ökar. Dock anser Saco att det viktigt att medarbetarna ges reellt inflytande i arbetet med förändrändringen och att det forstatt finns många osäkerhetsfaktorer och förutsättningar som måste till för att förslaget ska kunna implementeras.  

Publicerad: 2013-12-05

Senast uppdaterad: 2014-10-27

Dela sidan