Hoppa till huvudinnehåll

Arkivarie David Osser, Veckans Akademiker!

”En yrkesroll under ständig förändring!” För att visa den stora mångfalden av akademikeryrken i Malmö stad presenteras under 2015 en porträttserie med ett axplock av våra medlemmar. I korta intervjuer avslöjas vägen till drömyrket, önskemål om arbetet, kloka tankar kring facket och det specifika med yrkesrollen. Här presenteras arkivarie David Osser, Grundskoleförvaltningen (Foto: Karin Rogius).

Varför valde du att utbilda dig till arkivarie?
Det var intressekombinationen historia, kultur, IT och datorer som triggade igång tanken på arkivarieutbildningen. 

Jag är i grunden bibliotekarie och har även studerat informationssystem. Jag fick upp ögonen för arkivariens roll vid långtidsbevaring av digital information, och läste även arkiv- och informationsvetenskap.

Arkivariens arbetsfält är mycket bredare än vad folk i allmänhet tror, och genomgår en allt snabbare utveckling. Med en yrkesroll under ständig förändring gäller det att hålla sig à jour och kunna ta för sig.

Om du kunde önska, vad skulle du behöva för att underlätta ditt arbete?
För mig är det viktigt med förtroende. Det känns bra som jag har det här på Grundskoleförvaltningen. Frihet under ansvar underlättar mitt arbete. 

Vad betyder facket för dig som akademiker?
Facket står för trygghet. Det känns bra att det finns någon att vända sig till. Trygghet är det stora för mig. 

Beskriv din yrkesroll med tre ord!
Historia, framtid, demokrati!

Publicerad: 2015-04-14

Senast uppdaterad: 2015-04-14

Dela sidan