Hoppa till huvudinnehåll

Sacofrukost med ledningsstrateg Matts Hansson

Matts Hansson ledningsstrateg med ansvar för utveckling av styr- och ledningssystem I Malmö stad gästade Sacokansliet på tisdagen för information och diskussion om pågående arbete.

Vad är egentligen styrning? Styrning är, säger Matts Hansson, att A får B att göra något som B annars inte skulle ha gjort.

Matts berättar mycket kort hur styrning genom mål har utvecklats inom den kommunala verksamheten och hur alla som arbetar inom kommunen idag måste förhålla sig till de mål som finns i verksamheten. Malmö stad håller sedan förra året på med ett utvecklingsarbete för att förtydliga styrningen och ledningen i staden. Exempelvis kommer den handbok kring kommuncentrala styrdokument som finns att uppdateras och kommunfullmäktiges mål kommer att utvecklas.

Matts Hansson ser utvecklingsområden inom synen på styr- och ledningssystem där han vill se ett ökat fokus på rekrytering, kompetensutveckling och information. Detta är självklart något som Saco ser som nödvändigt för en fungerande verksamhet. Matts beskriver även att organisationens kompetens inom att analysera resultat av tidigare arbete måste förbättras, vilket även det är något Saco håller med om.

Saco tackar Matts för att han kom och berättade om pågående arbete! Nästa Sacofrukost har tema Jämställdhetsintegrering och är den 21 oktober.

Publicerad: 2014-09-23

Senast uppdaterad: 2014-10-27

Dela sidan