Hoppa till huvudinnehåll

Kost som friskvård och goda exempel om systematiskt arbetsmiljöarbete

Måndagen den 11 maj gick årets andra Skyddsombudsträff av stapeln i Kompanisalen. Temat var friskvård och systematiskt arbetsmiljöarbete och mer än 30 skyddsombud från vitt skilda verksamheter var närvarande. Två inbjudna föreläsare Jenny Fontaine Ronnby, dietist och skyddsombud och Robert Johansson, arbetsmiljöspecialist var dagens huvudpersoner. (Bild: Karin Rogius)

MAT- nyttig information för ett friskt liv
Dagens första pass börjar med att Jenny presenterar hur Malmö stads dietister arbetar och berättar att hon är glad att hon fått möjlighet att få prata om friskvård, hälsa och kost. Samhället idag ger oss många motstridiga budskap kring mat, hälsa och motion. Jenny uppmanar oss att inte läsa för noga då journalistiken ofta är sensationslysten utan det finns god forskning kring koppling mellan livsstil och hälsa att istället utgå från. Jenny tipsar om att läsa på Livsmedelverkets hemsida.

De rekommendationer som idag finns har som syfte att kortsiktigt och långsiktigt ge god hälsa och motverka folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes och hjärt- och kärl samt vissa typer av cancer. Rekommendation tar även hänsyn till miljöaspekter. Rekommendationen är tallriksmodellen och att äta:

 • Rikligt med grönsaker och frukt
 • Mer fullkorn
 • Vegetabiliska fetter
 • Fisk
 • Magra mjölkproduktur

De tips Jenny ger till oss som skyddsombud i friskvårdsarbetet är att ha frukt på jobbet, se till att mötesfika är frukt, ta med frysta grönsaker att ha i frysen på jobbet om du inte fått med grönsaker till lunchen och ha knäckebröd om du blir sugen på något på eftermiddagen!

Förutom kost är fysisk aktivitet nödvändigt för god hälsa. Den rekommendation som finns är intensiv träning minst 75 minuter per vecka eller vardagsmotion motsvarande 150 minuter/vecka.

Tips på jobbet är:

 • Gå eller cykla till och från jobbet och på jobbet
 • Höj- och sänkbart skrivbord
 • Walk-and talk
 • Ta trapporna
 • Stå och undervisa
 • Initiera rörelsepauser på långa möten

Om du vill veta mer finns en webbutbildning kring kost som är framtagen för gruppboenden inom LSS men de tre första kapitlena är generella.

Jenny avslutar med att påminna om att prevention alltid är billigare än behandling!

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen var föremål för Arbetsmiljöverkets inspektion med jämställdhetsfokus under 2013 och efter ett inspektionsmeddelande med 27 krav startade ett gediget arbete för att förbättra arbetsmiljön på förvaltningen. Ganska snart i processen blev Robert anställd som arbetsmiljöspecialist och arbetar nu med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Robert beskriver insatser som Serviceförvaltningen gjort för att möta de krav som Arbetsmiljöverket lagt. Det handlar om att stärka upp det systematiska arbetsmiljöarbetet med rutiner, årshjul och ökat inflytande från medarbetarna. Serviceförvaltningen har självklart utgått från Malmö stads arbetsmiljöprocess och stärka upp där förvaltningen är i behov av mer specifika riktlinjer och rutiner.

Några av de metoder som förvaltningen använder är:

 • Att handlingsplaner regelbundet tas upp på APT
 • Fördjupad riskbedömning för att arbete med de områden som ha en ökad risk.
 • Jobbsäkerhetsanalys där medarbetare gör en riskbedömning av en arbetsuppgift/moment i detalj i enlighet med en framtagen matris.
 • Tillbud och tillbudsrapportering

Gällande tillbudsrapportering har ett mål fastställts för hur många tillbud som bör komma in under ett år. Detta efter att Arbetsmiljöverket uppskattat att två tillbud per person och år bör lämnas in. Var tredje månad görs en rapport med tillbud upp till nämnden. En ökad systematik kring tillbudsrapportering har införts där ny rutin har framtagits på förvaltningen. Arbetsmiljösamordnare har tillsatts på varje affärsområde/avdelning för att ta emot och kvalitetsgranska tillbud efter att de har varit hos ansvarig chef. Nu har rapporteringen av tillbud ökar och nästa steg är att öka kunskaper kring att utreda de tillbud som inkommer.

Robert uppskattar att den resa som har gjorts kommer att ta 5 år för att kulturförändringen gällande det systematiska arbetet ska vara i hamn.

Avslutning
Anna avslutar Skyddsombudsträffen med att informera om aktuella frågor. Hon berättar att planeringen inför nästa års medarbetarenkät har påbörjats. En annan diskussion som är aktuell är kartläggning av skyddsombud där vi måste vara vaksamma på att arbetsgivaren har rätt information kring hur skyddsombud utses. Det som gäller är i korthet: det är förbunden som utser skyddsombud och huvudskyddsombud och dessa är förbundsspecifika. Sacos arbetsmiljösamordnare har endast som uppgift att samordna. Nästa skyddsombudsträff är efter sommaren och information kommer upp på hemsidan och inbjudan kommer via mejl.

Publicerad: 2015-05-13

Senast uppdaterad: 2015-05-13

Dela sidan