Hoppa till huvudinnehåll

Organisationsutveckling – dröm eller verklighet

Sadiye Altundal är facklig företrädare för Naturvetarna, områdesutvecklare på stadsområdesförvaltning Söder och ledamot i Sacorådets styrelse. Hon bloggar också på Komin och så här skrev hon den 12 maj om något som många av oss känner igen. (Foto: Karin Rogius)

Organisationsutveckling – dröm eller verklighet

…..Vad bör bejakas?

Nu när det har gått en tid efter den stora omorganisationen i staden år 2013, faller det naturligt i organisationscykeln att vissa förvaltningar känner behovet av organisationsutveckling. När processen är i gång och arbetet pågår för fullt är det mänskligt och lätt att glömma de enskilda individerna. Glöm inte att vara mänskliga mot er själva, lyssna på ert inre, och de ni är till för utifrån roll och mandat…

Det är hur vi är och inte vad vi säger som har betydelse när vi möter våra medmänniskor i olika situationer och livsskeden. Att kunna låta den man möter bli ens spegelbild, att vara harmonisk med sig och sin omgivning… påverkar ens förhållningssätt, attityd och värderingar som är viktiga komponeter för hur vi är som personer och vägvisare för den som möter oss…

Att ha försonat sig med, vad är jag… är viktigt för att jag inte ska tappa mitt ”jag” i letandet efter vad kan och vill jag bli.

När omorganisation görs, är det inte sällan man stöter på individer som utrycker missnöje med hur processen gått till… Maktlösheten ger upphov till känslor, som överkörd, inte lyssnad på, betydelselös och utbytbar. Alla blir förlorare mer eller mindre i en sådan organisation

Att dra undan mattan för de som redan står, utan förvarning, att låta dem falla skoningslöst och tro att de ska tycka att det som är gjorts är harmlöst. Och att samtidig tro att de ska ha tillit till omorganisationsprocessen, är vagga in sig i drömmar.

Du hittar fler blogginlägg på Komin

Publicerad: 2015-05-22

Senast uppdaterad: 2015-05-22

Dela sidan