Hoppa till huvudinnehåll

Partsammansatta arbetstidsgruppen 16 december

Det pågår en ständig diskussion kring arbetstidsmodellernas utveckling och förbättring. På senaste mötet diskuterades alternativa arbetstidsmodeller – reflektioner och utvärdering av informationsinsatsen i november. Bilden visar novemberäpplen (Foto: Karin Rogius).

Tisdagen den 16 december sammanträdde den partsammansatta arbetstidsgruppen för årets sista sammankomst. Bakgrunden till mötesagendan baserades på de två informationsträffarna som hölls den 3 och 6 november 2014.

Vid träffarna hade arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter bjudit in Malmö stads chefer, HR-personal och fackliga företrädare för information kring de alternativa arbetstidsmodellerna flex, önskeschema samt tidbank. Ett inledande seminarium berörde delaktighetsprocessen, den process som föregår införandet av en viss arbetstidmodell i verksamheten. I anslutning till informationsträffarna fyllde deltagarna i en enkät kring upplägget.

Under dagens sammanträde i partsammansatta arbetstidsgruppen med adjungerande Helena Sjöblom, HR-specialist på Stadskontoret, som mötesordförande utvärderades den enkäten.

Deltagarna visade sig till största delen ha bestått av chefer, därefter HR-personal. Den till antalet minsta deltagarkategorin utgjordes av de fackliga företrädarna. Kommentarerna som lämnats kring information, dialog och seminariepassen var övervägande positiva med en hel del konstruktiv kritik att arbeta vidare med.

Bland kommentarerna kring informationen kan nämnas att man uppskattade överblicken och möjligheten till dialog och frågor. Samtidigt önskades mer utrymme till att diskutera konkreta exempel och utvärdera möjliga arbetstidsmodeller. Här kan nämnas att informationen inte medgav fördjupad inblick i samtliga arbetstidsmodeller, vilket påpekades. Någon efterlyste visning av TimeCare-planering. Mer information om IT-stöden var ett önskemål.

Andra uppskattade att träffa förvaltningsrepresentanter som redan använde de diskuterade arbetstidsmodellerna. Att arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter höll i seminariet tillsammans upplevdes som ett positivt upplägg.

I kommentarerna kring delaktighetsprocessen fanns varierande synpunkter – alltifrån att man saknade djupare diskussioner till den raka motsatsen; gången i delaktighetsprocessen var solklar. För övrigt var man nöjd med möjligheten till dialog om konkreta exempel från olika arbetstidsmodeller i förvaltningarna. Någon hade önskat längre pass i diskussionsgrupperna och mer tid för dialog. Andra efterlyste information om handhavandet av IT-systemen kring arbetstidsmodellerna. Kanske något att ta fasta på till framtida informationstillfällen.

Sammanfattningsvis var den allmänna reflektionen i arbetstidsgruppen att informationsinsatsen varit lyckad. Som en av kommentarerna löd: Keep up the good work!

Publicerad: 2014-12-17

Senast uppdaterad: 2014-12-17

Dela artikeln