Hoppa till huvudinnehåll

Sacofrukost: En stad med bra arbetsvillkor

Christer Helin från HR- strategiska avdelningen gästar Sacorådet för frukostmöte och diskussion kring Kommunfullmäktiges mål kring en stad med bra arbetsvillkor.

Christer Helin är processledare för kommunfullmäktiges mål kring en stad med bra arbetsvillkor, så kallat målområde 9. Fullmäktiges sätt att arbeta med mål ändrades 2015 och därför är det en implementeringsfas som pågår nu.

Christer berättar om arbetet med uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Tidigare har fokus varit på att berätta om vilka åtgärder som har genomförts, men nu flyttas fokus till att istället handla om vad åtgärderna som genomförts har lett till. Vidare är det viktigt att arbeta löpande med målen och följa upp dem under året för att nämnderna ska ha möjlighet att förbättra och ändra mål och åtgärder om arbetet inte går i rätt riktning. Dialog sker under året mellan processledarna för de olika målen för att motverka stuprörseffekter. Det finns 37 mål och 76 indikatorer inom målområde 9 och samtliga nämnder och bolag i Malmö stad omfattas av detta målområde.

Det här sättet att arbeta med mål infördes under 2015 och det kommer ta ett tag innan organisationen landar i det arbetssättet, att se mer till effekterna än vad man har gjort. Christer berättar att processgruppen  som håller i uppföljningen av målområde 9 har reflekterat kring hur arbetet går i de olika nämnderna och ser att det finns en varierande grad av analys i de inrapporterade handlingarna. En annan reflektion som processgruppen gjort är att nämnderna har olika sätt att följa upp snarlika mål och att delar av målen inte följs upp. De flesta nämnderna kunde se att de gjort en positiv förflyttning under året, även om det finns stora utmaningar kvar.

Publicerad: 2016-01-21

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Dela sidan