Hoppa till huvudinnehåll

Sacofrukost med Hanna Broberg

Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR och författare till boken Samarbetskontraktet, besökte Sacorådet den 28 april och berättar om rollfördelning mellan chefer och politiker. Vad innebär det att arbeta i en politisk styrd organisation?

Hanna börjar med att besrkiva sin bakgrund som chef, oolitiker och tjänsteman och hur hon uppmärksammat att det finns en otydlighet i roller mellan politiker och chefer inom kommunal verksamhet. Hanna berättar att detta tillsammans med en vilja att minska  chefsomsättningen var upptakten till boken Samarbetskontraktet. Frågan som ställs i boken handlar kring vad är vadet som politikern ska arbeta med och vad är tjänstemännens hur? 

Hanna påpekar att på grund av den komplexitet som finns i samhället idag finns ett ökat behov av att arbeta strategiskt med rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Introduktion behövs för nya chefer, nya politiker så väl som för medarbetare kring vad det innebär att arbeta i en politisk styrd organisation.

Det finns många olika saker som påverkar relationen mellan tjänstemän och politiker i form av ökad snabbhet i kommunikationen, ökad professionalisering, omsättning på såväl chefer, som politker och medarbetare samt förändringar i det politiska landskapet.

"Den gyllene zonen" mellan vad och hur är något som vi måste arbeta med hela tiden. Det måste vara ett ständigt pågående arbete att arbete med denna zon på ett positivt sätt. Det finns, menar Hanna, ingen fördig beskrivning kring detta utan det måste ske en växelverkan mellan nämndens ordförande och förvaltningschefen med en medveten och aktiv dialog.

Chefer i organisationen upplever en rollstress i och med att uppdraget kommer uppifrån, ofta med en dålig uppdragsdiskussion, och att chefen sedan är trängd från behoven från medborgare och medarbetare. När det inte fungarar handlar det väldigt sällan om chefer utan om dåliga chefstrukturer. Hanna menar att för att en förändring ska ske krävs att professionerna för förutsättningar att pröva, och misslyckas, och med det krävs ett annat ledarskap från så väl chefer och politiker.

För Malmös del är det intressant att fundera över hur det politiksa och professionella ledarskapet ska se ut i det fortsatta arbetet med ett socialt hållbart Malmö? 

Publicerad: 2015-04-28

Senast uppdaterad: 2015-04-28

Dela artikeln