Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombudsträff den 7 maj

Idag den 7 maj träffades cirka 40 av Sacos skyddsombud för att prata om hur vi ska arbeta med resultaten av medarbetarenkäten. Träffen innehöll även en föreläsning av Sara Unogwo, huvudskyddsombud för Sveriges Psykologförbund, om kommunikation och gruppdynamik med titeln "Hur främjar vi goda samtal om vår arbetsmiljö?"

Sacos arbetsmiljösamordnare Eva Hofvenstam inledde skyddsombudsträffen med en kort tillbakablick kring arbetet med medarbetarenkäten och vikten av att vi nu arbetar med resultaten tillsammans i enlighet med samverkansavtalets intentioner. Eva Hofvenstam påminde om att syftet med medarbetarenkäten är att skapa underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet. Att kontinuerligt arbeta med utvecklingen är viktigt för att kunna ge bättre service till malmöborna och stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare. Vidare informerar Eva Hofvenstam om att material finns på Komin med handledning för chefer om hur resultatet av medarbetarenkäten ska arbetas med. Att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer med arbetsmiljödelegation ska ha kompetens, befogenheter och resurser för arbetsmiljöarbetet och om en fråga inte kan lösas i en arbetsgrupp, enhet etcetera ska frågan lyftas till en högre nivå. Eva Hofvenstam uppmärksammar även dialogstöd om psykosocial skyddsrond som går utmärkt att använda som stöd i arbetet med medarbetarenkäten.

Sara Unogwo går igenom gruppers olika faser med utgångpunkt i den beforskade teorin om integrerad modell för grupputveckling (IMGD) av Susan Wheelan.

Vidare pratar Sara Unogwo om kommunikation och om hur vi som chefer och medarbetare kan arbeta för en bättre informationsöverföring inom våra verksamheter. Sara Unogwo avslutar sitt mycket uppskattade föredrag med tips kring vad vi som skyddsombud praktiskt kan göra för att främja en god dialog om arbetsmiljö:

  • säkerställa att det finns ett uttalat syfte inför varje möte
  • klargöra roller och funktioner i möten
  • inte ta saker personligt
  • sammanfatta det jag hör andra säga och bygga vidare på detta
  • vid låsning: ställa utforskande frågor
  • vid problemsituationer: komma med lösningar och be andra komma med lösningar
  • vara saklig
  • bevaka att struktur finns på möten
  • sätta av tid för att diskutera mål och uppdrag
  • ge och be om feedback
Publicerad: 2014-05-07

Senast uppdaterad: 2014-10-27

Dela artikeln