Hoppa till huvudinnehåll

Välbesökt skyddsombudsträff om arbetskador och tillbud

Den 17 november var det återigen dags för Skyddsombudsträff. Temat för träffen var arbetsskador och tillbud efter önskemål från skyddsombuden. Jeanette Mideljung från Förskoleförvaltningen var inbjuden som föreläsare i ämnet. Jeanette presenterar sig som HR- konsult med fokus på arbetsmiljö, medlem i ett Sacoförbund och utbildare i Malmö stads partsgemensamma arbetsmiljöutbildning.

 

Arbetsmiljösamordnaren Hanna Ljungberg inleder med presentation av programmet och deltagarna, där det finns en stor spridning av Sacos förbund och Malmö stads förvaltningar. Anmälda deltagare var 37 stycken och lokalen, på Stora Nygatan 1, var helt full.

Jeanette Mideljung börjar med att ge statistik från arbetsmiljöverket om antalet arbetsskador och arbetsolyckor. Sjukskrivningar på grund av arbetssjukdom orsakad av organisatorisk och social arbetsmiljö är det som ökar. Jeanette frågar gruppen varför tillbud ska anmälas? Tillbud ska skrivas för att förebygga ohälsa, se mönster och motverka arbetsskador och arbetssjukdom. Tillbuden ska ses som något positivt som hjälper verksamheten att se risker i arbetsmiljön och förebygga olyckor. Varje arbetsskada brukar ha föregåtts av 10 tillbud, säger Jeanette.

Vid frågor kring vad som är tillbud, allvarliga tillbud och arbetsskador finns alltid möjligheten att vända sig till Arbetsmiljöverket för att få stöd i bedömningen. Allvarliga tillbud och allvarliga arbetsskador ska anmälas till arbetsmiljöverket och försäkringskassan via http://www.anmalarbetsskada.se

Arbetsskador är ett samlingsbegrepp för arbetsolycka, färdolycka på väg till eller från arbetet och arbetssjukdom. Exempel på arbetssjukdom är till exempel belastningsskador, bullerskador och stressrelaterade sjukdomar.

Medarbetarna har ett eget ansvar att medverka i sin egen arbetsmiljö. Skyddsombudets roll är att tillsammans med chefen informera om att tillbud och arbetsskador ska rapporteras. Ibland är skyddsombudet med och fyller i tillbudet om medarbetaren vill det, annars får skyddsombudet ta del av tillbudet i efterhand för att skriva under. Det som är viktigt är att titta på vilka åtgärder som föreslås och fundera på om de är tillräckliga för att förebygga att en olycka inträffar eller att det inträffade skulle kunna leda till ohälsa. Många förvaltningar har också rutinen att tillbuden och arbetsskadorna ska delges huvudskyddsombudet.

Skyddskommittén ska ta del av inkomna arbetsskador/tillbud minst en gång per år.

Jeanette påminner även om möjligheten för medarbetare att få ersättning från AFA-försäkring vid arbetsskada eller sjukfrånvaro längre än 90 dagar.

Därefter informerade Hanna Ljungberg om hur det partsgemensamma arbetet i arbetsmiljöfrågor går till i Malmö stad och om hur arbetsmiljöprocessen är uppbyggd. Saco har två representanter i arbetsmiljöprocessgruppen; Hanna Ljungberg (Akademikerförbundet SSR) och Sabina Bellanius (Lärarnas riksförbund). Om någon har synpunkter på innehållet i arbetsmiljöprocessen eller förslag på frågor som borde finnas med där så kontakta någon av representanterna gällande detta.  Katrin Skatt Gåvertsson, sekreterare i Centrala Sacorådet, informerade om de gemensamma arbetsmiljöutmaningarna som Sacoförbunden har och hur arbetet med arbetsmiljöfrågorna bedrivs inom Saco. En kort information hölls även om den nya föreskriften om organisatorisk och social hälsa (AFS 2015:4) som träder i kraft 2016-03-31. Nästa skyddsombudsträff kommer Arbetsmiljöverket och ger mer information om den nya föreskriften.

Innan träffen avslutades fick skyddsombuden möjlighet att utvärdera dagens träff och lämna idéer till ämnen på kommande träffar.

Publicerad: 2015-11-17

Senast uppdaterad: 2015-11-20

Dela sidan