Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombudsträff 3 februari

Anna Öjehagen, arbetsmiljösamordnare på Saco, informerade om nya riktlinjer och rutiner för hot och våld samt yoga som stressreduceringsverktyg. Öjehagen menar att förebyggande åtgärder och skyddsombudens möjligheter till positiva lösningar inte bör underskattas (Foto: Karin Rogius).

Tisdagen den 3 februari höll Anna Öjehagen, arbetsmiljösamordnare Saco och utbildare av skyddsombud och huvudskyddsombud, en välbesökt skyddsombudsträff på Kompanihuset i Malmö. Temat för träffen var nya riktlinjer och rutiner för hot och våld samt yoga som stressreduceringsverktyg.

Mötet inleddes med inspirerande yogaövningar, ledda av Irina Khitrova. Yoga på jobbet – ett enkelt redskap för att skapa friskare arbetsplats. Samtliga mötesdeltagare testade yogans välgörande inverkan på avslappning och andning.

Som nästa punkt presenterades AFS 1993:2, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Här diskuterades arbetsgivarens åtaganden beträffande riskbedömning och åtgärder, arbetstagarnas utbildning samt instruktioner, stöd och handledning samt utformningen av arbetsplatserna.

Vidare diskuterades möjligheten för arbetstagaren att vid incidenter snabbt få hjälp, även riskerna för ensamarbete och vikten av att dokumentera incidenter samt hot. Här poängterades också arbetsgivarens roll att förebygga hotsituationer och våld, liksom arbetsgivarens roll att upprätta rutiner för sådana situationer.

Presentationen genererade en hel del kommentarer från de församlade. Från Kulturförvaltningen gavs exempel på hur man vid utformning av utställningar alltid tar med en riskbedömning vid exponering av föremål. Av detta skäl flyttades exempelvis en noshörning till magasin, eftersom risken att någon med skarpa verktyg eller motorsåg skulle tillskansa sig det stöldbegärliga noshornet var överhängande.

Från socialtjänsten berättades om besöksrum för förtroliga samtal, där man valt att inreda med kala väggar för att reducera risken för tillhyggen och våld. Besöksrum som egentligen borde vara mer inbjudande och inspirerande. Balansen mellan mysfaktor och säkerhet kan vara svår.

Någon påtalade vikten av att personalen verkligen får öva. Att träna upp konflikthanteringsförmågan är a och o. Det som tenderar att bli ett arbetsmiljöproblem är ofta det plötsliga våldet, det man inte är förberedd på. Här varnades också för larm som en falsk trygghet. Var noga med regelbunden batterikoll och testa med jämna intervall att tekniken fungerar som det är tänkt.

Vid genomgången av Malmö stads riktlinjer och rutiner vid våld och hot  följde ytterligare diskussion. Frågan om vem som ska göra polisanmälan vållade en hel del kommentarer. Malmö stad, som arbetsgivare, borde stå för anmälan menade de flesta. Risken att, som privatperson, råka illa ut är överhängande med dagens möjligheter att söka personuppgifter i nätbaserade register.

Vid punkten Aktuella frågor från förvaltningarna tipsade Anna Öjehagen om webbsidan Koll, via Komin. Koll innehåller statistik för olika arbetsplatser beträffande bl.a. sjukskrivningar och personalomsättning. Även frågan kring förvaltningarnas friskvårdsprogram lyftes och diskuterades.

En diskussion kring rutiner vid hotfulla samtal gav upphov till många kommentarer, liksom tipsen på möjlighet till inspelning och dokumentation av sådana samtal. Frågeställningarna kring hot och våld i arbetsmiljön är mångfacetterade och angelägna att utreda.

Anna Öjehagen avslutade mötet med önskemål om tips på aktiviteter eller föreläsare som kan bidra till utvecklande skyddsombudsträffar framöver.

Publicerad: 2015-02-04

Senast uppdaterad: 2015-02-04

Dela sidan