Hoppa till huvudinnehåll

MSG - februari, mars och april

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen har träffats 14-15 februari, 21 mars och 18 april. Februarimötet ägde rum i Solna och de övriga på zoom. På dagordningarna fanns som vanligt de stående punkterna Information från ledningen, Budget, Information från arbetstagarorganisationerna och rapport från de olika arbetsgrupper som bereder olika frågor.

Februarimötet omfattade både samverkansmöte och arbetsmiljökommitté. Budget, tillbud och att fånga tidiga tecken på bristande arbetsmiljö var några av punkterna på agendan.

Under marsmötet fördes bland annat dialog om friskvård och den nya tjänsten Epassi. Arbetsgivaresn avsikt är att utvärdera tjänsten efter kvartal 1 i år.

Mer från samverkansmötena finns att läsa i MSG-protokollen som, så snart de är justerade,  läggs ut på intranätet

Publicerad: 2023-04-20

Senast uppdaterad: 2023-04-20

Dela sidan