Hoppa till huvudinnehåll

MSG 23-24 maj

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen har träffats i Solna 23-24 maj. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från ledningen, Budget, Information från arbetstagarorganisationerna och rapport från de olika arbetsgrupper som bereder olika frågor.

Inför detta möte hade Saco-S skickat in ett önskemål om att att starta en partsgemensam och tidig dialog om budget, där en av Saco-S frågeställningar gäller hur arbetsgivaren tänker kring att skapa löneutrymme för att kunna följa ”märket”(7.4% på 2år). Det blev en kostruktiv dialog som kommer att forsätta, och det tydliggjordes också att lönebildningsgrupperna i verksamhetsområdena kommer att vara viktiga i den fortsatta dialogen. 

Friskvårdshanteringen via E-passi har diskuterats tidigare och nu har arbetsgivaren gjort den planerade utvärderingen efter kvartal 1. Mer information om detta kommer på Intranätet. 

Mer från samverkansmötena finns att läsa i MSG-protokollen som, så snart de är justerade,  läggs ut på intranätet.

Publicerad: 2023-05-25

Senast uppdaterad: 2023-05-25

Dela sidan