Hoppa till huvudinnehåll

MSG juni och september

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen har träffats på Zoom 20 juni och 5-6 september. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från ledningen, Budget, Information från arbetstagarorganisationerna och rapport från de olika arbetsgrupper som bereder olika frågor.

På MSG i juni, med vår nya GD Aurora Lindberg som ordförande, förde gruppen dialog kring utvecklingsplanen och hållbart arbetsliv samt fick en slutrapport på kontinuitetsarbetet. Saco-S ser fram emot det fortsatta samverkansarbetet under ny ledning.

Nu i september var det samverkansgrupp första dagen, då vi bland annat förde dialog om den utvärdering av friskvård som arbetsgivaren gjort.

Saco-S hade inför detta möte anmält två punkter; chefers arbetsmiljö och nytt avtal om omställningsmedel.

Andra dagen var det arbetsmiljökommitté, denna gång utökad med samtliga VO-chefer och huvudarbetsmiljöombud i myndigheten. 

Mer från samverkansmötena finns att läsa i MSG-protokollen som, så snart de är justerade,  läggs ut på intranätet.

Publicerad: 2023-09-07

Senast uppdaterad: 2023-09-07

Dela sidan