Hoppa till huvudinnehåll

Tack för er medverkan i vår medlemsenkät

Tack för er medverkan i den enkät om medarbetarsamtal och uppföljande samtal som Saco-S inom SPSM har skickat ut till alla medlemmar inom SPSM under september-oktober. Det var en svarsfrekvens på 62% vilket vi är väldigt nöjda med.

Syftet med enkäten

Medarbetarsamtalen och dialogen med chef är viktig för att du som medarbetare ska ha goda utvecklingsmöjligheter i ditt arbete och ha möjlighet till en god löneutveckling. Denna fråga har en koppling till Saco-S ledstjärnor.

Syftet med enkäten var att Saco-S styrelse vill följa upp hur processen har fungerat under det senaste året för att tillsammans med parterna, det vill säga arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna, kunna göra eventuella förbättringar i såväl underlagen som i den fortsatta processen med medarbetarsamtal, uppföljande samtal och lönesättning. Resultatet av enkäten kommer vi därför använda dialogen med arbetsgivaren, bland annat i verksamhetsområdenas lönebildningsgrupper och i MSG. 

Kvaliteten överlag bra men med utrymme för förbättring

Saco-S styrelse har tittat igenom resultatet och diskuterat vad den betyder för oss. Vi är glada över att många upplever kvaliteten i medarbetarsamtalen som god. Vi ser också att de flesta har haft ett uppföljande samtal efter medarbetarsamtalet, men att enbart 19% av de som svarade på enkäten har haft två eller fler uppföljande samtal.

Utifrån resultatet ser vi att det finns utrymme till förbättringar. Vi ser exempelvis att vi behöver jobba med följande i dialogen med arbetsgivaren:  

  • Kopplingen mellan medarbetarsamtal, vägledningen för lönesättning och lönekriterierna behöver bli tydligare i medarbetarsamtalet.
  • Arbetsgivaren behöver bli tydligare med att kommunicera det ekonomiska utrymmet för löneökningar.
  • Myndighetens stöddokument ska vara ett stöd för samtalet, inte vara styrande för samtalet.
  • Syftet med, formen för och innehållet i uppföljande samtal behöver bli tydligare då vårt avtal med arbetsgivaren är 2-4 uppföljande samtal.

Har du ytterligare tankar eller inspel kring detta är du välkommen att kontakta Ingrid Mauritsson, ordförande i Saco-S SPSM, på ingrid.mauritsson@spsm.se.

Tips inför lönesättande samtal

Här kommer våra tips inför det lönesättande samtalet som ska ske under kvartal 1 2024:

 

 

Publicerad: 2023-11-20

Senast uppdaterad: 2023-11-20

Dela artikeln