Hoppa till huvudinnehåll

MSG oktober och november

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen har träffats på Zoom 3 oktober och på plats i Solna 7-8 september. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från ledningen, Budget, Information från arbetstagarorganisationerna och rapport från de olika arbetsgrupper som bereder olika frågor

Vid oktobermötet fick vi bland annat information om informationssäkerhet och om spsm.se - ett samlat erbjudande.

På MSG nu i november fördes bland annat en tidig dialog om budget för 2024 samt om hur vi kan fortsätta utveckla samverkansarbetet tillsammans.

Mer från samverkansmötena finns att läsa i MSG-protokollen som, så snart de är justerade,  läggs ut på intranätet.

Publicerad: 2023-11-10

Senast uppdaterad: 2023-11-10

Dela sidan