Hoppa till huvudinnehåll

Kontakt med representanter i de lokala informationsgrupperna vid arbetsplatsärenden

Om ditt ärende är av arbetsplatskaraktär snarare än ett personligt ärende så kontaktar du någon av representanterna i din lokala informationsgrupp. Se nedan för kontaktuppgifter.

Arbetsplatsärenden

Om du har frågor eller synpunkter som rör din arbetsplats vänder du dig till din representant i den lokala informationsgruppen.

Medlemmar inom Verksamhetsstödet vänder sig till någon av följande:

Mikael Berglund, e-post mib@du.se
Richard Borg, e-post rbo@du.se
Michael Toivio, e-post mto@du.se


Medlemmar inom Institutionen för språk, litteratur och lärande vänder sig till någon av följande:

Lena Dahlstrand, e-post ldl@du.se
Solveig Malmsten, e-post sml@du.se
Anna Åkerstedt, e-post anj@du.se
Katarina Lindahl, e-post kla@du.se


Medlemmar inom Institutionen för information och teknik vänder sig till någon av följande:

Patrik Mosveen, e-post pmv@du.se
Hasan Fleyeh, e-post hfl@du.se


Medlemmar inom Institutionen för kultur och samhälle vänder sig till:

Hanna Trotzig, e-post htr@du.se
Zuzana Machuchova, e-post zma@du.se


Medlemmar inom Institutionen för lärarutbildning vänder sig till någon av följande:

Åsa Mattsson, e-post amt@du.se
Susanne Antell, e-post sat@du.se
Farhana Borg, e-post fbr@du.se


Medlemmar inom Institutionen för hälsa och välfärd vänder sig till någon av följande:

Inger Andersson, e-post ilu@du.se
Marit Stub Nybelius, e-post mny@du.se
Linnea McCarthy, e-post lgt@du.se
Ulrica Norling, e-post unl@du.se

Publicerad: 2016-05-24

Senast uppdaterad: 2016-05-24

Dela sidan