Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsbrist/uppsägning

Som tillsvidareanställd kan du bli av med sin anställning på två sätt. Det vanligaste är att pengarna tar slut eller att arbetsgivaren vill sluta med vissa arbetsuppgifter. Detta kallas för arbetsbrist.

Men du kan också avskedas om du grovt har åsidosatt dina åligganden gentemot arbetsgivaren. Detta är dock ovanligt. Läs mera om uppsägning på grund av personliga skäl här.

Information för dig som har en tidsbegränsad anställning.

Arbetsbrist
• En arbetsgivare måste först anmäla arbetsbrist. Detta har sällan med brist på arbetsuppgifter att göra utan beror oftast på förändrade ekonomiska förutsättningar.
• Genom en förhandling med personalorganisationerna ska arbetsgivaren anmäla vilka arbetsuppgifter de avser sluta med.

Turordningskrets
• När arbetsbrist har konstaterats ska arbetsgivaren göra en turordningskrets innehållande de personer inom myndigheten (på den ort där arbetsbristen finns, dvs Helsingborg, Ljungbyhed, Lund eller Malmö) som utför de arbetsuppgifter som arbetsbristen gäller.
• Turordningskretsen omfattar alltså de personer som har huvudsakligt jämförbara arbetsuppgifter och de ordnas därefter enligt deras anställningstid. Principen är Sist in, först ut. Vid lika anställningstid gäller ålder.

Uppsägningstid
När arbetsgivaren säger upp dig beror din uppsägningstid på hur länge du har varit anställd hos arbetsgivaren. På det statliga området har Saco-S tecknat två avtal som påverkar din uppsägningstid: Villkorsavtal-T och Avtal om omställning. Enligt dessa så räknas hela staten som arbetsgivare och därför räknas alla dina statliga anställningar samman. Omställningsavtalet ger också rätt till längre uppsägningstid än det som är lagstadgad:

Anställningstid Uppsägningstid
Mindre än 1 års anställning 1 månad enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)
Minst 1 års anställning 4 månader (3 månader enligt Villkorsavtal-T och 1 månad enligt Avtal om omställning)
Minst 2 års anställning 5 månader (3 månader enligt Villkorsavtal-T och 2 månader enligt Avtal om omställning)
Minst 3 års anställning 6 månader (3 månader enligt Villkorsavtal-T och 3 månader enligt Avtal om omställning)
Minst 6 års anställning 8 månader (4 månader enligt LAS och 4 månader enligt Avtal om omställning)
Minst 8 års anställning 10 månader (5 månader enligt LAS och 5 månader enligt Avtal om omställning)
Minst 10 års anställning 12 månader (6 månader enligt LAS och 6 månader enligt Avtal om omställning)

Företrädesrätt till återanställning
• Det är viktigt att du när du sägs upp anmäler företrädesrätt till återanställning och väljer hela universitetet som område.
• Företrädesrätt till återanställning har den som har varit anställd minst 12 månader inom en treårsperiod på universitetet och som har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Företrädesrätten gäller från den dagen då varslet lämnades och nio månader efter arbetets upphörande.
• Om du får ett skäligt erbjudande om återanställning och avslår detta förlorar du din företrädesrätt.
• Under uppsägningsperioden har den anställde rätt till skälig ledighet för att söka arbete
• Uppfyller du kraven om en viss anställningstid kan du få hjälp till omställning via Trygghetsstiftelsen.

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Dela sidan