Hoppa till huvudinnehåll

Arbetstid

Arbetstid för lärare
Lärare har en så kallad årsarbetstid som ska planeras i en personalplan en gång per år. Din totala årsarbetstid som lärare är beroende av din ålder (och därmed antalet semesterdagar):

  • Till och med året du fyller 29 är det 1756 timmar
  • Från och med året du fyller 30 är det 1732 timmar
  • Från och med året du fyller 40 är det 1700 timmar

Följande avtal gäller vid Lunds universitet
Arbetstidsavtal lärare m fl
Arbetstidsavtal biträdande lektor

Efter en tvist med universitetet om faktorerna gjordes följande uppgörelse.

Övrig personal
Du som inte är lärare arbetar under Flextidsavtalet. Det betyder att du kan flexa mellan kl 7 och 9 på morgonen och kl 15 och 19 på kvällen. Därutöver är det möjligt att flexa mellan kl 11.30 och 13.30. Men avtalet reglerar också hur mycket du får arbeta och när.

Det finns även vissa personalgrupper som av olika anledningar har andra arbetstidsförhållande.

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Dela sidan