Hoppa till huvudinnehåll

Föräldraledighet

Du som förälder har rätt till hel föräldraledighet till dess att barnet är 18 månader. Detta gäller oavsett om du får föräldrapenning eller inte. Du kan därefter fortsätta med hel föräldraledighet om du fortsatt har hel föräldrapenning.

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mera om vilka regler som gäller, hur länge du kan få föräldrapenning och hur mycket du får i ersättning.

Vanligtvis har du som förälder rätt till partiell föräldraledighet (upp till 25 % av din normala arbetstid) tills dess att barnet är åtta år eller har avslutat första skolåret. Men som statligt anställd bör du beviljas partiell föräldraledighet tills barnet är 12 år.

Enligt kollektivavtalet Villkorsavtal-T betalar Lunds universitet ut ett föräldrapenningtillägg som innebär att du som får ersättning från Försäkringskassa får 10 % av lönen extra. Läs mera på Medarbetarwebben om de regler och högstabelopp som gäller. Tillägget utbetalas under högst 360 dagar för varje barn och du måste begära ut föräldrapenningtillägget inom två år.

För doktorander gäller samma villkor.

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Dela sidan