Hoppa till huvudinnehåll

Tidsbegränsade anställningar

Inom universitetet finns det många som har en tidsbegränsad anställning. Detta kan exempelvis vara vikariat eller projektanställningar.

Avslutning av den tidsbegränsade anställningen
Arbetsgivaren måste varsla den anställde minst en månad före anställningstidens upphörande. Detta gäller om den anställde har varit anställd mer än 12 månader inom en treårsperiod. Varslet ska ske skriftligt och innehålla information om företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätt till återanställning har den som har varit anställd minst 12 månader inom en treårsperiod på universitetet och som har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Under uppsägningsperioden har den anställde rätt till skälig ledighet för att söka arbete.

Företrädesrätt
Det är viktigt att du som anställd anmäler företrädesrätt till återanställning och väljer hela universitetet som område. Företrädesrätt innebär att arbetsgivaren ska bedöma om du är kvalificerad för ett jobb innan det utlysas och då ska du kallas på intervju och erbjudas jobbet.

På det viset kan utlysningsprocessen hoppas över. Ibland så utlyses tjänster ändå och om en person med företrädesrätt söker tjänsten ska man åberopa företrädesrätt och då måste arbetsgivaren bedöma kandidaten och förhandla med facket.

Företrädesrätt till återanställning har den som har varit anställd minst 12 månader inom en treårsperiod på universitetet och som har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Företrädesrätten gäller från den dagen då varslet lämnades och nio månader efter arbetets upphörande.

Om du får ett skäligt erbjudande om återanställning och avslår detta förlorar du din företrädesrätt.

Trygghetsstiftelsen
Uppfyller du kraven om en viss anställningstid kan du få hjälp till omställning via Trygghetsstiftelsen. Läs mera här.

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Dela sidan