Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstledighet

Du har möjlighet att vara ledig både med och utan lön.

Tjänstledig med lön
Enligt Villkorsavtal-T har du som statligt anställd rätt att vara tjänstledig med lön i speciella situationer. Några exempel på ledighet med lön är läkarbesök, blodgivning, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen, flytt eller fackligt förtroendemannauppdrag. Läkarbesök och liknande bör planeras in på fritiden om möjligt. Ledigheten måste beviljas av din chef. På Medarbetarwebben finns information om vad som gäller.

Tjänstledig utan lön
Tjänstledighetsförordningen regleras de fall i vilka en statligt anställd bör beviljas tjänstledighet utan lön. Det rör sig bland annat om fackligt arbete, utlandstjänstgöring och politiska uppdrag. Därutöver kan en anställd beviljas hel eller delvis tjänstledighet av andra skäl.

Utöver Tjänstledighersförordningnen finns det en del lagar och avtal som ger rätt till tjänstledighet.

Annan tjänst inom staten
Enligt Villkorsavtal-T ska en anställd beviljas tjänstledigt för att ta en annan tidsbegränsad tjänst i de fall där den andra tjänsten faller inom samma avtal, det vill säga inom staten. Tjänstledigheten får inte överstiga 2 år om inte det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara förordningar eller andra bestämmelser. Du ska ansöka om ledigheten i god tid innan (motsvarande din uppsägningstid) och vid återgång till ordinarie tjänst ska detta också meddelas i god tid.

Studier
Enligt Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning kan du beviljas rätt till tjänstledigt för studier om du har varit anställd minst sex månader eller varit anställd minst 12 månader de senaste två åren. Arbetsgivaren kan begära att tjänstledigheten skjuts upp en viss tid beroende på verksamheten. Vid återgång till tjänst kan du begära samma eller likvärdiga arbetsförhållanden och anställningsvillkor, men inte nödvändigtvis samma arbetsuppgifter.

Facklig förtroendeuppdrag
Denna typ av tjänstledighet regleras av Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Därutöver finns det ett avtal som återfinns i i Arbetsgivarverkets Lag och avtal om fackliga förtroendemän. Du som facklig förtroendeman har rätt till samma förmåner och ledighet som den ordinarie tjänsten ger. Anställningsvillkoren får inte ändras om man är tjänstledig för fackligt arbete eller är skyddsombud.

Andra lagstadgade tjänstledigheter
Det finns ett antal andra lagstadgade anledningar för beviljande av tjänstledighet:

Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård
Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Dela sidan