Hoppa till huvudinnehåll

Upphovsrätt

Utgångspunkten är att Du som är lärare vid Lunds universitet äger upphovsrätten till utbildningsmaterial som du själv har skapat.

Stöd för detta finns i upphovsrättslagen men även till följd av sedvana på området. Det innebär att ingen får använda ditt utbildningsmaterial utan upphovsmannens, det vill säga ditt, tillstånd.

Lunds universitet antog sommaren 2017 Allmänna råd om universitetets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material. Saco-S-rådet var med och MBL-förhandlade ärendet som tyvärr avslutades i oenighet. Det vi motsätter oss är att universitetet anser sig ha en långtgående rätt till ditt undervisningsmaterial, vilket de inte har.

Att vara anställd som lärare innebär att du är anställd för att undervisa. Det finns ingenting som reglerar hur du ska undervisa eller vilket utbildningsmaterial du ska ta fram i samband med din undervisning. Detta innebär att framtagande av t.ex. PowerPoint-presentationer, kompendier och liknande ligger utanför den normala undervisningsskyldighet och därmed äger således läraren själv upphovsrätten till detta utbildningsmaterial. Lärosätet kan enkelt förvärva en nyttjanderätt till utbildningsmaterialet genom en överenskommelse mellan läraren och lärosätet. På samma sätt krävs det lärarens godkännande om lärosätet vill göra ändringar, uppdateringar, bearbetningar och liknande av utbildningsmaterial.

När det gäller kursplaner, övnings- och tentamensfrågor och annat administrativt material kan det anses ingå i dina arbetsuppgifter och därför har lärosätet rätt att använda det i sin verksamhet utan lärarens godkännande. 

Gå in i SULF:s faktabank och få svar på frågor kring upphovsrätt. Där finns även information om vad ett avtal mellan dig och arbetsgivaren angående upphovsrätt bör innehålla. Läs gärna Universitetslärares upphovsrätt av Sanna Wolk som du hittar i faktabanken.

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Dela sidan