Hoppa till huvudinnehåll

Frågeformulär

Fyll i formuläret och skicka in den snarast möjligt!

Vi behöver dina svar för att kunna ha en bra grund när vi har förhandlingarna gällande de oeniga. Ange kortfattade och slagkraftiga argument.
Förhandlingarna sker 27 och 29 september. Vi vill ha ditt svar i så god tid som det bara går innan förhandlingenen. Svara helst med en gång.

Fokus vid oenighetsförhandlingar och de frågor som vi ber dig svara på här, är hur löneprocessen gått till. Hur väl har de lönesättande samtalen genomförts? Har du haft två samtal, har du fått tydliga argument för din nya lön?

Revisionen handlar om din lön och vilken nivå den hamnar på, inte påslag i %.

Oenighet vid lönesättande samtal

Tack för dina svar!

Ny lön efter de lönesättande samtalen regleras när de är klara och är retroaktivt från 1/10-2023.

Resultatet av förhandlingarna kommer att meddelas dig av din lönesättande chef.

Har du haft det första och det andra lönesättande samtalet?
Föreslog du en ny lön till din chef?
Framförde du argumenten till din chef vid ditt lönesättande samtal?
Ställde du frågan till din chef, vad du behöver göra för att höja din lön?
Publicerad: 2022-11-04

Senast uppdaterad: 2023-11-11

Dela artikeln