Hoppa till huvudinnehåll

Förhandlingarna klara

SLU som arbetsgivare och Saco-S är nu överens om hur lönerevisionen 2020 ska slutföras. Det innebär att lönesättande samtal mellan lönesättande chefer och medarbetare kan fortsätta.

Samtalen ska vara klara under senare delen av april och målet är att ny lön utbetalas i maj, retroaktivt från 1 oktober 2020. Närmare information meddelas av personalavdelningen.  

I årets revision prioriteras lärare vars undervisning under 2020 väsentligt påverkats av Coronapandemin och som genom hårt arbete och mycket goda prestationer genomfört omställning till digital undervisning.  

De lokala parterna är vidare överens om att utanför lönerevisionen göra en satsning på postdoktorer med fokus på de med lägst lönenivå. Chefer som anser att de har andra medarbetare som ligger i helt fel löneläge har möjlighet att i samråd med personaldirektören vidta åtgärder för dessa.  

Parterna kommer även förhandla doktorandstegen och se över OB-tilläggen så snart övriga lönesättande samtal återupptagits.

Publicerad: 2021-02-25

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Dela sidan