Hoppa till huvudinnehåll

När ska jag vara på jobbet, egentligen?

För många år sen hade jag ett samtal med en forskarkollega om detta med arbetstid. Som forskare-lärare har man ju årsarbetstid. Det finns ett centralt och ett lokalt arbetstidsavtal som reglerar detta, som bland annat säger att forskare-lärares totala, effektiva arbetstid, exklusive lediga dagar och semester, är 1700-1756 timmar per år (beroende på ålder). Det är så mycket tid som arbetsgivaren SLU kan kräva att vi lägger på arbetet. Sen står det lite annat i avtalet om fördelning mellan forskning och undervisning, hur man ska räkna bort tid om någon är sjuk och så vidare, men det står ingenting mer om när eller var man ska arbeta. Man brukar ofta sammanfatta med att det är upp till den enskilde under eget ansvar att planera sitt arbete på bästa sätt utifrån de arbetsuppgifter man har.

Under vårt samtal så redogjorde jag för precis det här. Hur avtalet är uppbyggt, vad som regleras, och att vi inte har en fast arbetstid måndag-fredag som man har som administrativ personal. Min kollega lyssnade, frågade, och sa att han trodde att han förstod. Sen avslutade han med "...men vi ska väl egentligen ändå vara på jobbet måndag-fredag 8-16?" (det var sommartid när vi pratade).
Jag suckade och insåg att han inte förstått ett enda ord av min utläggning. Nåja, om han ville vara på jobbet måndag-fredag 8-16 så var det ju helt okej. Årsarbetstidsavtalet tillåter ju faktiskt det.

Vid ett senare tillfälle hade jag en diskussion med en administratör på min dåvarande institution. Hon undrade varför jag inte varit på jobbet dagen innan. Jag svarade att jag varit ledig för att jaga.
"Men det var ju en onsdag? Har du tagit semester?" frågade hon.
"Nej, jag hade ju en ledig dag."
Hon tyckte det var konstigt och att jag naturligtvis borde ta semester om jag var borta från jobbet en dag. Jag frågade henne om hon tog semester varje lördag-söndag?
"Nej, naturligtvis inte. Då är man ju ledig!" svarade hon irriterat. Och där hade hon ju rätt, eftersom hon hade fast kontorsarbetstid, måndag-fredag 8-16:20. Men eftersom jag själv hade årsarbetstid så fanns det ju inget som sa att jag måste ha arbetstid just den onsdagen när jag jagade.

På SLU har vi tre olika arbetstidsavtal för personal som har tre typer av arbetstid:

  • Kontorsarbetstid (huvuddelen av teknisk och administrativ personal)
  • Årsarbetstid (alla akademisk personal, som lärare, forskare och doktorander)
  • Schemalagd arbetstid, dvs man går på schema och kan ha arbetstid när som helst på dygnet vilka dagar som helst på året (i huvudsak personal som arbetar med djur i staller eller på Universitetsdjursjukhuset)

Kontorsarbetstid och schemalagd arbetstid är så vanligt i resten av samhället att de flesta förstår hur det är tänkt att fungera. Men årsarbetstid uppfattas ibland som krångligt, framförallt av de som inte har det.

Hur är det då? Är man som forskare/lärare skyldig att vara på arbetsplatsen ett visst antal timmar eller vissa tider? Nej, så som regelverken ser ut just nu så finns det ingen sådan skyldighet. Man är skyldig att arbeta, utföra sina arbetsuppgifter, men inte att vara på kontoret vissa tider. Tidigare fanns det en bestämmelse i Högskoleförordningen som sa att universitetet hade rätt att besluta när man skulle befinna sig på arbetsplatsen, men den bestämmelsen försvann för några år sen, och någon motsvarande bestämmelse har aldrig skrivits in i vårt lokala arbetstidsavtal.

Vi hade för en tid sen diskussioner med en institution som ville schemalägga närvaro för en av sina seniora forskare och kunde gemensamt med personalavdelningen konstatera att nuvarande regelverk faktiskt inte medger detta.

Spelar det någon roll då? Jo, det gör det faktiskt. Det förekommer redan nu att en del professorer nästan aldrig är på plats på sin institution, och verksamheten på en institution mår i längden inte bra av det. Det drabbar kollegorna på institutionen när en professor håller sig undan. Och som det nuvarande regelverket ser ut är det i realiteten omöjligt för en prefekt att komma tillrätta med detta.

Vi föreslog för flera år sen att avtalet skulle kompletteras med någon skrivning som gjorde det möjligt för prefekter att beordra viss regelbunden närvaro på arbetsplatsen, men av någon anledning rann diskussionerna ut i sanden. Sen dess har vi bytt både rektor, universitetsdirektör och framförallt personalchef, så vem vet, nu kanske det är dags att se över även avtalet om årsarbetstid?

/Lunkan


Publicerad: 2016-09-15

Senast uppdaterad: 2021-05-23

Dela sidan