Hoppa till huvudinnehåll

Om bl.a. förhandlingen gällande ny doktorandstege

Just nu pågår förberedelserna inför årets lönerevision och en av de punkter som diskuteras är naturligtvis den så kallade "doktorandstegen", alltså det kollektivavtal som reglerar löneutvecklingen för de som är anställda som doktorander. Eftersom det har kommit en del frågor till oss om vad som händer så tänkte jag ge en kort beskrivning av vad vi diskuterar.  

Doktorandstegen fungerar ju på det viset att en doktorand som når en viss nivå i sin utbildning får en i förväg bestämd löneökning. I nuvarande stege är det sagt att dessa "steg" skulle infalla efter ca 1 år och när halva respektive 75% av forskarutbildningen klarats av. Dessutom har alla doktorander fått även fått en generell höjning varje år, i samband med att stegen revideras.   

Ett problem har dock varit att det är omöjligt att tydligt kunna ange en exakt dag för de olika stegen. I de pågående diskussionerna har vi därför försökt hitta mätbara, officiella och offentliga kriterier eller förhållanden som är mer tidsmässigt korrekta. Två såna tidpunkter är halvtidsuppföljningen och anmälan till disputation. När det finns ett färdigt avtal så kommer vi tillbaka med mer information.  

En annan fråga vi brukar få är hur undervisningstid ska räknas om till klocktimmar. Den delen finns reglerad och beskriven i det s.k. "lärartidsavtalet", där det står att 1 lektionstimme normalt motsvarar 2-6 klocktimmar, inklusive för- och efterarbete..   

/Lunkan 

Publicerad: 2014-09-19

Senast uppdaterad: 2021-05-22

Dela sidan