Lagar & Avtal

Här kommer vi lägga upp relevanta lagar och avtal som du kan ta del av

Villkorsavtal T

Genom Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) har Arbetsgivarverket och Saco-S slutit bland annat allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA-T). I samband med
ändringarna i avtalet som trädde i kraft från och med den 1 juni 2013 ändrade avtalet namn till Villkorsavtal T. Ikraftträdandet var ursprungligen avtalat till att ske den 1 april 2013 men parterna avtalade i december
2012 om att flytta fram detta till den 1 juni 2013.
Det bör uppmärksammas att utöver detta avtal har Arbetsgivarverket slutit villkorsavtal med OFR/S,P,O respektive Seko. Dessa avtal skiljer sig dock något från innehållet i detta avtal men också i innehåll mellan
varandra.

Länk till vidare läsning:
Villkorsavtal-T (Arbetsgivarverket och Saco-S)

Publicerad: Tisdag 2 nov 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 2 nov 2021