Hoppa till huvudinnehåll

Nu är lönerevision 2022 igång!

Nu har lönerevisionen för veterinärer och andra SACO-medlemmar äntligen börjat komma igång. Lönesättande chef (närmsta chef, i de flesta fall din klinikchef) kommer kontakta dig för att boka in tid till prestationssamtalet. Det är viktigt att vara förberedd inför prestationssamtalet och du ska ges möjlighet till det. Om det inte verkar kunna hinnas med så kommunicera det direkt med lönesättande chef så att ni kan bestämma en annan tid som du kan hinna förbereda er inför. Som förberedelse bör du gå igenom prestationsbedömningsmallen/lönekriterierna och göra en självskattning utifrån dem. Gå gärna tillbaka till dokumentationen från tidigare lönesamtal och medarbetarsamtal och vad som sagts mellan dig och chefen vid dessa samtal. Det är även bra att ha bildat sig en uppfattning om löneläget på den veterinära arbetsmarknaden, vilket man kan göra med hjälp av till exempel SACO lönesök eller Veterinärförbundet. Fundera igenom vad du har för förväntningar inför året som kommer, både vad gäller din lön och din yrkesroll och utveckling. En viktig del i diskussionen är att gå igenom vad som förväntas av dig under kommande år och vad du kan göra för att påverka din löneutveckling. Prestationssamtalet kommer sedan följas av Utfallssamtalet där lönesättande chef kommer lägga förslag på ny lön. Förhoppningen är att ni utifrån dialogen i dessa två samtal kan komma överens. Om ni inte skulle komma överens direkt, sök gärna stöd från oss i SACO-s-föreningen med hur ni kan komma vidare. I det fall ingen överenskommelse undertecknats även efter upprepade samtal kommer lönerevisionen för SACO-medlemmar gå vidare med så kallad oenighetshantering, vilket görs genom fyrpartssamtal. Förutom du och din lönesättande chef deltar då stöd från SACO-s respektive HR. Samtalets fokus är fortfarande på dig och din chef och dialogen mellan er, i syfte att ni ska kunna nå förståelse och samsyn. Detta är alltså revisionen för 2022 som tyvärr blivit försenad. Utbetalning av ny lön förväntas under våren men revisionsdatum är 2022-10-01, från vilket lönen alltså kommer gälla retroaktivt. SGI kan däremot inte höjas retroaktivt utan uppdateras först då ny lön fastställs. Detta kan eventuellt påverka den som får ersättning av försäkringskassan och har en lön som ligger under SGI-taket. Om det skulle kunna vara sant för dig vill vi gärna att du kontaktar oss.Hör av er om ni har några frågor! Oskar Maxon och Inger Olsson

Publicerad: 2023-02-23

Senast uppdaterad: 2023-02-23

Dela sidan