Hoppa till huvudinnehåll

Huvudskyddsombudet om arbetsmiljön

De senaste månaderna har jag som huvudskyddsombud och de fackligt förtroendevalda inom SACO-Dv upplevt en ökad oro över, och brister i arbetsmiljön på beredskapen. Signaler kommer spritt från hela landet. Det handlar om stora beredskapsområden, tomma beredskapsområden på kort varsel, resor in i andra distrikt, extrema körsträckor, oklarheter kring kommunikation och arbetsledning CiB/9900 osv och även ibland oklarheter kring ersättningar. Från facket och skyddsorganisationens sida är vi måna om att försöka ta tag i dessa problem både enskilt men framförallt vill vi arbeta strategiskt med de systematiska problemen vi har i arbetsmiljön. Det redskap som vi ffa kan använda oss av för att belysa problematiken är IA-systemet. Vi vill därför uppmana er till att i större mån anmäla brister i arbetsmiljön kopplat till beredskapen i IA-systemet. Lämpligtvis kan man rapportera in dessa situationer som Tillbud eller Riskobservation. Trötthet vid bilkörning efter långa arbetspass eller vid långa resor rapporteras som Tillbud. SACO-Dv har tidigare gått ut och uppmanat till att rapportera in långa arbetspass/hög arbetsbelastning på beredskap som Tillbud och här ser vi att rapporter kommer in även om man kan misstänka att det finns kvar ett ganska stort mörkertal. Stress/oro/dålig arbetsmiljö vid förändringar i beredskapsområde/långa resor, oklarheter i kommunikationen från 9900 och/eller ledning kan rapporteras som Riskobservation. Hjälp oss att tydligt kunna visa på systematiska brister i arbetsmiljön! Hälsningar från Vanja Hårdemark, huvudskyddsombud samt Elin Norberg, ordföranden SACO-Dv

Publicerad: 2023-03-18

Senast uppdaterad: 2023-03-18

Dela sidan