Hoppa till huvudinnehåll

Lagar & Avtal

Här kommer vi lägga upp relevanta lagar och avtal som du kan ta del av

Villkorsavtal T

Genom Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) har Arbetsgivarverket och Saco-S slutit bland annat allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA-T). I samband med ändringarna i avtalet som trädde i kraft från och med den 1 juni 2013 ändrade avtalet namn till Villkorsavtal T. Ikraftträdandet var ursprungligen avtalat till att ske den 1 april 2013 men parterna avtalade i december 2012 om att flytta fram detta till den 1 juni 2013. Det bör uppmärksammas att utöver detta avtal har Arbetsgivarverket slutit villkorsavtal med OFR/S,P,O respektive Seko. Dessa avtal skiljer sig dock något från innehållet i detta avtal men också i innehåll mellan varandra.

 

Länk till vidare läsning:

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, 2013 med ändringar 2021

Publicerad: 2021-11-02

Senast uppdaterad: 2021-11-02

Dela sidan