Hoppa till huvudinnehåll

Resultat från SACO lönesök 2022

Resultaten från 2022 års löneenkät från SACO har publicerats, läs mer nedan där följande text är kopierad från Sveriges veterinärförbunds hemsida, länkar i högerspalten.

Resultat löneenkäten - tack alla som svarat!

Årets löneenkät är avslutad och den nya statistiken är nu publicerad i Saco Lönesök. Gå gärna in och titta, nu dessutom med ny layout. Under fliken "egen rapport" kan du själv sätta ihop tabeller utifrån vilka kriterier du vill jämföra.

Vi är väldigt stolta och glada över att så många svarat på enkäten i år, svarsfrekvensen har ökat från 45 % till 56 % i år. Det är en jättestor ökning. Ett stort tack till alla er som svarat på enkäten, utan er insats blir vårt arbete svårare och våra instrument trubbigare. 

I nästa nummer av Svensk Veterinärtidning kommer en artikel med fördjupat resultat av enkäten men vi kan kort konstatera att veterinärers löner ökar mer än övriga arbetsmarknaden. Löneökningstakten för hela kåren ligger på 7 %, och det är framför allt inom privat sektor som ökningen är högst medan statlig sektor har något högre lönelägen.

Det här kan ni som sagt ta del av på Saco lönesök som ni når när ni loggat in på vår hemsida. 

Än en gång, tack till alla er som svarade på enkäten!

Publicerad: 2022-12-23

Senast uppdaterad: 2022-12-23

Dela sidan