Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsorganisationen

Inom Distriktsveterinärerna har vi en aktiv skyddsorganisation genom våra skyddsombud.

Distriktsveterinärerna har ett huvudskyddsombud, Vanja Hårdemark, samt flera regionskyddsombud. Önskvärt är att det finns ett skyddsombud och en person med ansvar för brandskydd på varje mottagning. 

Skyddsombudets roll är att delta vid planering av alla frågor som berör
arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om:
• Diskussioner inför en ombyggnad eller flytt
• Förberedelser för en omorganisation
• Hur nya arbetsmetoder ska införas
• Hur hälsofarliga ämnen ska användas

Psykiska och sociala frågor, till exempel stress, utbrändhet och belastningsbesvär, hör också till skyddsombudets uppgiftsområden.
Skyddsombudet kan i vissa fall också begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att uppfylla arbetstidslagens bestämmelser om extra
mertid, extra övertid och nödfallsövertid.
Dessutom ska skyddsombudet kontrollera att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Länk till vidare läsning: 
Skyddsombud - arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön, ADI 314 (av.se)

Arbetsmiljöverket: 
Start - Arbetsmiljöverket (av.se)

Länk till intranätet och info från arbetsgivaren: 
Skyddsombud - Dv-Magasinet (jordbruksverket.se)

Publicerad: 2021-12-08

Senast uppdaterad: 2021-12-08

Dela sidan