Hoppa till huvudinnehåll

Uppdatering RALS -22

Här följer en påminnelse och mer information om den pågående lönerevisionen från Oskar Maxon

För SACO-medlemmar bör nu prestationssamtalen vara genomförda och utfallssamtalen ska förhoppningsvis snart komma igång.

I utfallssamtalet lägger lönesättande chef förslag till ny lön utifrån det ni diskuterat i prestationssamtalet. Förhoppningsvis har dialogen varit sådan att ni kan underteckna överenskommelse om den nya lönen direkt, men gör ni inte det så får ni gärna höra av er till oss i SACO-s för att få stöd i hur ni kan komma vidare.

I det fall ingen överenskommelse undertecknats även efter upprepade samtal kommer lönerevisionen för SACO-medlemmar gå vidare med så kallad oenighetshantering, vilket görs genom fyrpartssamtal. Förutom du och din lönesättande chef deltar då stöd från SACO-s respektive HR. Samtalets fokus är fortfarande på dig och din chef och dialogen mellan er, i syfte att ni ska kunna nå förståelse och samsyn.

Om ni inte diskuterat det tidigare så är det i samband med utfallssamtalet också läge att diskutera din framtida löneutveckling och vad du kan göra för att påverka den, det vill säga vad du kan förvänta dig av kommande revisioner och vad du behöver göra för att nå den lön du vill ha.

För den som är mer intresserad av grunderna för vår lönerevision så regleras den i första hand av det centrala avtalet RALS-2010-T mellan arbetsgivarverket och SACO-s. Det är ett tillsvidareavtal, vilket syftar till att låta organisationerna som omfattas av avtalet arbeta långsiktigt och kontinuerligt med lönebildningsarbetet, oberoende av övriga avtalsrörelser på marknaden (t.ex. ”märket”). I det centrala avtalet står att läsa om att lönesättningen ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt genom att vara ett verktyg för att arbetsgivaren ska kunna rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt; samt att en arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat.

Utifrån grunderna i RALS-2010-T skriver vi ett lokalt avtal med arbetsgivaren om hur de centrala bestämmelserna ska tillämpas vid just vår lönerevision, i förhoppning att den ska ge bästa möjliga resultat i just vår verksamhet. I det lokala avtalet kan ni läsa om det vi skrivit ovan; vad prestationssamtal och utfallssamtal ska innebära, undertecknande av överenskommelse om ny lön och om vad som händer om arbetsgivare och arbetstagare inte kommer överens.

Hör av er om ni har några frågor!

Oskar Maxon och Inger Olsson
Lokal-lokala SACO-s-föreningen vid distriktsveterinärerna

Publicerad: 2023-05-25

Senast uppdaterad: 2023-05-25

Dela artikeln