Hoppa till huvudinnehåll

Ordföranden har ordet

Elin kommenterar frågan kring dygnsvila i andra branscher med tanke på den senaste tidens mediebevakning av bland annat brandmännens villkor.

Hoppas att ni den senaste tiden har haft möjlighet att njuta av fint påskväder och lite ledighet mellan ett - vad jag misstänker - intensivt beredskapsarbete. Det är ju denna tid på året som vi får en peak av födslar i vår verksamhet, vilket också tenderar att öka på arbetsbördan. Som vi alla vet gå det ju inte att schemalägga varken förlossningens start eller förekomst av fellägen.

Många har säkert följt debatten som florerar i media den senaste tiden. Det är lite oroligt i andra branscher med 24/7-verksamhet så som t.ex. brandmän och sjuksköterskor och emellanåt är det också stora tidningsrubriker, det som speglas i media återger dock inte riktigt hela bilden. Vi har fått lite frågor från flertalet medarbetare om vad/hur detta kan komma att påverka vår verksamhet och även med koppling till projektet nytt arbetstidsavtal och de pågående pilotprojekten om arbetstid och schemaläggning hos oss.

Det som pågår inom SKR:s avtalsområde (parterna inom kommun och region, vilka reglerar bl.a. vårdpersonal och räddningstjänst) handlar inte om några nya regler vilket det emellanåt framställs som. Samtliga arbetsgivare inom EU omfattas av EU:s arbetstidsdirektiv, detta är ett yttersta ramverk som reglerar vissa delar omkring arbetsförhållanden och som man som arbetsgivare inom EU är tvingad att förhålla sig till. På nationell nivå sker sedan en lagstiftning kring vissa delar omkring arbetsförhållanden mm, dessa lagar måste också hålla sin inom EU:s ramverk och får inte bryta mot dessa. I Sverige har vi därtill något man brukar tala om ”den svenska modellen”, där arbetsmarknadens parter tecknar kollektivavtal på central respektive lokal nivå. I kollektivavtalen finns möjlighet att påverka anställningsförhållandena och anpassa dessa efter den verksamhet som ska bedrivas vilket självklart är mycket positivt för såväl arbetsgivare som medarbetare, MEN och det är här problemet som nu föreligger grundar sig i - det som avtalas mellan parterna måste förhålla sig inom gränsen för både landets lagstiftning och EU:s regelverk, och kollektivavtalen på lokal nivå måste i sin tur harmonisera med de centralt tecknade kollektivavtalen.

Det som nu uppdagats och som är orsaken till alla rubriker, är att det inom SKRs område på kollektivavtalsnivå har förekommit en ”ventil” genom ett avtalat avsteg från dygnsvilakravet. Detta är i grunden i kollektivavtalet reglerat som något som ”i undantagsfall” kan nyttjas men har i praktiken över tid använts mer eller mindre regelrätt inom verksamheterna. En sådan hantering på mer eller mindre regelbunden basis strider mot EU:s arbetstidsdirektiv och EU har nu fått upp ögonen för att Sverige inte följer EU:s styrande regleringar. Det är därför detta nu kommer upp till ytan.      

Väldigt förenklat kan man säga att detta alltså inte handlar om nya regler – reglerna har funnits där hela tiden, det är tillämpningen av dem som inte varit korrekt. Detta ställer också krav på att arbetsmarknadens parter tecknar kollektivavtal som är följsamma till den reglering som de behöver passa in i och systematiskt följa dessa för att det inte ska uppstå krockar liknande detta.

Hur det kommer påverka oss? Det är lite svårt att säga just nu, stora delar av arbetsmarknadens parter (framförallt de med 24/7-verksamheter) sitter nu väldigt stilla och väntar på vad som kommer falla ut från SKR-området. EU:s styrning är dock tydlig med att man som arbetsgivare inte kan betala sig fri från den här typen av skyddslagstiftning – dvs tid för återhämtning kan inte ersättas av en ekonomisk ersättning. Allt omkring detta handlar i grunden om att vi måste hålla oss arbetsföra en längre tid och längre upp i ålder – vi måste helt enkelt hålla för att arbeta under ett helt arbetsliv och det är därför denna typ av reglering finns på EU-nivå.

Det är jättebra att ni hör av er till oss med sådana här frågor, säg gärna till om ni skulle önska någon mer djupgående information/dialog runt detta så kan vi ordna en lite mer omfattande medlemsinformation eller liknande. Likaså om det är några särskilda områden som berör den fackliga verksamheten som ni är intresserade av att lära er mer om – det är bara att höra av er till någon av oss i styrelsen så fångar vi upp bollarna och försöker göra det bästa av dem!

Med önskan om en fortsatt fin vår!
Elin Norberg, Ordförande SACO-S Distriktsveterinärerna

Publicerad: 2023-04-18

Senast uppdaterad: 2023-04-18

Dela sidan