Hoppa till huvudinnehåll

DVF

Distriktsveterinärföreningen, DVF - en resa genom 112 år.

Skrivet av Lars Kristensen. 

Sveriges äldsta akademikerförening bildades 11 december 1909 efter en diskussion i Gävle-Dala veterinärförening. Anledningen var växlande konjunkturer inom lantbruket vilket gjorde det svårt även för veterinärerna.

Föreningens första 50 år finns beskrivna i Svenska Distriktsveterinärföreningen, 50 år, utgiven 1959 av AB Östgöta Correspondenten av dåvarande styrelse i DVF.

Vid föreningens 100a års jubileum 2009 sammanställda Lars Garmer och Jan-Olof Lindqvist en historik över föreningen, ISBN 978-91-633-5024-5. Skriften ger en mycket utförlig bild av yrkets förändring, det fackliga arbetet genom åren samt föreningens relationer till Sveriges Veterinärförbund.

Vidare finns mycket av föreningens historia bevarad på Veterinärmuseet i Skara.

Vid den stora omläggningen av den veterinära fältverksamheten 1994/95 var DVF centrala i förhandlingarna med Jordbruksverket. En majoritet av distriktsveterinärerna valda att stanna kvar efter att organisationen förstatligades, men många valde att köra vidare i privat regi.

Efter det har DVF fortsatt sitt arbete med att förbättra villkoren för distriktsveterinärer och 2018/19 förhandlade DVF fram ett nytt löneavtal med fast lön dagtid baserat på tantieminkomsterna under 2017/18.

Hösten 2021 bildades en lokal-lokal SACO föreningen för distriktsveterinärer anställda av Jordbruksverket för att passa in i strukturen på arbetsmarknaden. Föreningen kommer fortsätta driva det fackliga arbetet vidare för att ständigt förbättra villkoren för landets distriktsveterinärer.

DVF kommer att leva vidare som förening, bland annat med uppgiften att förvalta föreningens fonder. 

Publicerad: 2021-11-02

Senast uppdaterad: 2021-11-02

Dela sidan