Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar om försenad lönerevision 2021

Lönerevisionen (RALS) 2021 är kraftigt försenad. De flesta har fått sina nya löner fastställda och utbetalda. Det som kvarstår just nu är så kallade oenighetsprocesser, det vill säga hanteringen av de enskilda fall där chef och medarbetare inte kunnat komma överens om ny lön inom ramen av prestations- och utfallssamtalen. Oenigheter ska hanteras genom fyrpartssamtal mellan medarbetare och lönesättande chef samt stöd i form av representant för HR och den fackliga organisationen. Syftet med samtalet är att förtydliga sambandet mellan prestation och lön och möjliggöra för chefen och medarbetaren att finna samsyn och komma överens. Det har dock framkommit att SACO-S DV och arbetsgivaren inte har samsyn om hur dessa samtal ska gå till och vad de ska leda fram till. Trots upprepade försök att reda ut frågan oss emellan har processen gått i stå. Vi kommer därför att gemensamt söka stöd från centrala parter (Arbetsgivarverket och SACO) för att kunna komma vidare. Vi beklagar att processen tillåtits bli så här försenad och utdragen, framförallt i förhållande till de kollegor som drabbats. Vi tror och hoppas att stödet från centrala parter ska ge nya klarheter och en bättre förståelse mellan oss och arbetsgivaren, så att lönerevisionsprocessen kan höjas från vad den är idag till att faktiskt bli motiverande och utvecklande, vilket är syftet enligt det centrala avtalet RALS 2010-T.

Publicerad: 2022-07-21

Senast uppdaterad: 2022-07-21

Dela artikeln