Nyheter {from} {to} av 10

Löneenkät 2022

2022-11-01

Årets löneenkät från Sveriges veterinärförbund har skickats ut och vi uppmanar veterinärer som är medlemmar i förbundet att ta sig några minuter...

Utvärdering av sommaren 2022

2022-09-02

Sommaren börjar lida mot sitt slut även om det fortfarande åtminstone i Skåne är soligt och varmt. Vi hoppas att alla medarbetare har fått...

Kommentar om försenad lönerevision 2021

2022-07-21

Lönerevisionen (RALS) 2021 är kraftigt försenad. De flesta har fått sina nya löner fastställda och utbetalda. Det som kvarstår just nu är så...

Oenig efter årets lönerevision?

2022-05-27

Är du och din klinikchef inte överens efter årets lönerevision, eller har du frågor som du vill ha svar på? Hör av dig till någon av oss i...

Anmäl långa & tunga beredskapspass

2022-03-09

Vi uppmanar fortsatt våra medlemmar att anmäla långa och tröttsamma beredskapspass i IA-systemet för att informationen ska nå uppåt i organisationen.

Fortsatt tidmätning för veterinärer

2022-02-18

Arbetet med nytt arbetstidsavtal går vidare och vi vill gärna att våra veterinärer fortsatt är noggranna med att rapportera faktisk arbetad tid i...

Årsmöte 2022

2022-02-09

Årsmöte 2022 är planerat till den 24/2 kl 16:00 - 17:30, kallelse kommer snarast. Välkomna!

RALS 2021

2022-02-01

Avtal är nu tecknat med arbetsgivaren och samtal kan nu komma igång. Preliminärt ska samtalen vara slutförda 220304 och ny lön betalas ut...

Friskvårdsbidrag

2021-12-08

Glöm inte att ansöka om friskvårdsbidrag 2021!

Lokal webbplats publicerad!

2018-03-06

Nu är vår lokala webbsida igång! Här kommer vi löpande att lägga ut information till dig som medlem. Har du några synpunkter eller förslag som du...

Visa fler