Nyheter {from} {to} av 20

Sommarhälsning 2023

2023-07-17

Sommarhälsning från styrelsen i Saco-S Distriktsveterinärerna

Uppdatering RALS -22

2023-05-25

Här följer en påminnelse och mer information om den pågående lönerevisionen från Oskar Maxon

Remissyttrande: Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58)

2023-04-19

Styrelsen för Saco-S Distriktsveterinärerna har läst igenom remissen och publicerar här med vårat remissyttrande. PDF till höger på sidan.

Ordföranden har ordet

2023-04-18

Elin kommenterar frågan kring dygnsvila i andra branscher med tanke på den senaste tidens mediebevakning av bland annat brandmännens villkor.

Huvudskyddsombudet om arbetsmiljön

2023-03-18

De senaste månaderna har jag som huvudskyddsombud och de fackligt förtroendevalda inom SACO-Dv upplevt en ökad oro över, och brister i arbetsmiljön...

Nu är lönerevision 2022 igång!

2023-02-23

Nu har lönerevisionen för veterinärer och andra SACO-medlemmar äntligen börjat komma igång. Lönesättande chef (närmsta chef, i de flesta fall din...

Debattartikel ATL

2023-01-12

Vi har gjort vår röst hörd i debatten kring veterinärutredningen och lyfter arbetstagarperspektivet i en debattartikel i ATL. Vi är tacksamma över...

Resultat från SACO lönesök 2022

2022-12-23

Resultaten från 2022 års löneenkät från SACO har publicerats, läs mer nedan där följande text är kopierad från Sveriges veterinärförbunds hemsida,...

DVFs stipendiefonder

2022-12-16

Distriktsveterinärföreningen, DVF – en intresseförening för Distriktsveterinärer med anor sedan 1909 har sedan länge förvaltat fyra stipendiefonder...

Friskvårdsbidrag och andra ersättningar

2022-12-14

På dv-magasinet finns information uppe om viktiga datum från ekonomi och lön. Senast den 10:e januari 2023 måste alla kvitton för friskvård...

Löneenkät 2022

2022-11-01

Årets löneenkät från Sveriges veterinärförbund har skickats ut och vi uppmanar veterinärer som är medlemmar i förbundet att ta sig några minuter...

Utvärdering av sommaren 2022

2022-09-02

Sommaren börjar lida mot sitt slut även om det fortfarande åtminstone i Skåne är soligt och varmt. Vi hoppas att alla medarbetare har fått...

Kommentar om försenad lönerevision 2021

2022-07-21

Lönerevisionen (RALS) 2021 är kraftigt försenad. De flesta har fått sina nya löner fastställda och utbetalda. Det som kvarstår just nu är så...

Oenig efter årets lönerevision?

2022-05-27

Är du och din klinikchef inte överens efter årets lönerevision, eller har du frågor som du vill ha svar på? Hör av dig till någon av oss i...

Anmäl långa & tunga beredskapspass

2022-03-09

Vi uppmanar fortsatt våra medlemmar att anmäla långa och tröttsamma beredskapspass i IA-systemet för att informationen ska nå uppåt i organisationen.

Fortsatt tidmätning för veterinärer

2022-02-18

Arbetet med nytt arbetstidsavtal går vidare och vi vill gärna att våra veterinärer fortsatt är noggranna med att rapportera faktisk arbetad tid i...

Årsmöte 2022

2022-02-09

Årsmöte 2022 är planerat till den 24/2 kl 16:00 - 17:30, kallelse kommer snarast. Välkomna!

RALS 2021

2022-02-01

Avtal är nu tecknat med arbetsgivaren och samtal kan nu komma igång. Preliminärt ska samtalen vara slutförda 220304 och ny lön betalas ut...

Friskvårdsbidrag

2021-12-08

Glöm inte att ansöka om friskvårdsbidrag 2021!

Lokal webbplats publicerad!

2018-03-06

Nu är vår lokala webbsida igång! Här kommer vi löpande att lägga ut information till dig som medlem. Har du några synpunkter eller förslag som du...

Visa fler