Vi är dina lokala representanter

Använd flikarna till vänster för att läsa mer om vår verksamhet, ansvarsområden inom styrelsen och mycket mer. Här finns även presentation av 2021 års medarbetarenkät och protokoll från årsmöten.

Publicerad: Tisdag 6 mar 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 2 nov 2021

Elin Norberg, ordförande

Veterinärexamen från SLU i Uppsala 2009, har sedan tidigare veterinärmedicinsk erfarenhet från mindre smådjursklinik men har arbetat en längre tid inom Dv - initialt i Karlshamn men sedan våren 2009 i Ånäset, Västerbotten med blandad praktik. Under min första tid som tillsvidareanställd inom Dv hade jag en utvecklingstjänst där jag under två års tid fick möjlighet till 25% av arbetstiden förlagd till kompetensutveckling inom produktionsdjur. Sedan mars 2021 arbetar jag i Vännäs och främst med smådjur där jag framförallt är intresserad av odontologi, endokrinologi samt dermatologi.

Inger Olsson, ledamot

Veterinärexamen från SLU i Uppsala 1988. Jag har arbetat ett par år som djurhälsoveterinär i Svenska Husdjur, ett år som besiktningsveterinär på Scans slakteri i Luleå, därutöver enbart som distriktsveterinär. Jag arbetade ett antal år i Norrbotten men återbördades till Värmland 1996 och har arbetat här sen dess. Min nuvarande stationeringsort är Säffle och jag arbetar numera enbart med produktionsdjur. Jag är också skyddsombud för mottagningen i Säffle.

Lars Kristensen, ledamot

Veterinärexamen från SLU i Uppsala 1994 och distriktsveterinär sedan dess. Först 5 år i Kristianstad och sedan 1999 i Kungsbacka. Klinikchef i Kungsbacka 2005-2015. Jobbar i huvudsak med hästar och häständer, under sommarhalvåret med semin, förutom beredskapsarbete.

Maria Olsson, ledamot

Michael Segall, ledamot

Veterinär sedan 2012. Erfarenhet från både labb och livsmedelshygien, smådjurssjukhus i storstadsmiljö och basala vårdförutsättningar på mottagningar i fält både i privat och statlig regi. Jobbat i nord och mitt. Sedan 2014 stationerad i Dalsland på mottagningen som byggdes i Bäckefors 2018 där flera frivilliga och nödvändiga verksamhetsförändringar ägt rum, inklusive flytt och informellt samgående med grannmottagning.

Tidigare smådjursfokus som nu med nödvändiga verksamhetsförändringar på grund av bemanningen skiftat till i stort sett mestadels akut stordjurspraktik och beredskapsarbete. Sedan hösten 2021 med i Distriktsveterinärernas kvalitetsgrupp som överveterinär i antibiotika och vårdhygien som precis som fackfrågorna är ödesfrågor för vår framtid och verksamhet. Har särbo som också är veterinär och fackligt engagerad på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg.

Tror på en verksamhet som utgår från ett gemensamt ramverk som samtidigt ger mottagningarna möjlighet för mycket självbestämmande. Aldrig tvekat för att sätta fingret på obekväma frågor på ett konstruktivt och strategiskt sätt. Drivit frågor på egen hand för arbetsmiljön, bemanningen efter lokala behov som ofta resulterat i inkoppling från regional och nationell nivå. Invald i DVF från 2021 för att bidra till de befintliga vägarna för förändring. 

Sitter med i utbildningsfondens styrgrupp. Bevakar frågor som rör teknik och tjänstebilarna extra. Eftersom Dalsland länge haft det tufft och är ett krisområde ligger ämnet ersättningar och insatser för områden med stödbehov också mig varmt om hjärtat. 

Oskar Maxon, ledamot

Adam Rääf, suppleant

Tog veterinärexamen från Köpenhamns universitet 2017 och har varit inom Distriktsveterinärerna sedan dess, först i Forsheda och nu i Flyinge. Jobbar i princip bara med hästar och har extra intresse för ögonsjukdomar, reproduktion och ortopedi.

Sofie Enström, suppleant

Veterinärexamen från SLU i Uppsala 2017, har sedan dess anställning inom distriktsveterinärerna, från början i Vårsta, och sedan 5 år tillbaka i Eskilstuna. Jobbar i synnerhet med smådjur, med specialintresse för tänder och kirurgi. Utöver det beredskapsarbete. Är även lokalt skyddsombud för Dv Sörmland. 

Styrelsen på uppstartsmöte i Stockholm 20-21 oktober 2021. Bakre raden från vänster: Michael Segall, Lars Kristensen, Adam Rääf. Nedre raden från vänster: Sofie Enström, Jennifer Johansson, Maria Olsson, Elin Norberg, Oscar Maxon. Infälld: Inger Olsson