Vi är dina lokala representanter

Använd flikarna till vänster för att läsa mer om vår verksamhet, ansvarsområden inom styrelsen och mycket mer. Här finns även presentation av 2021 års medarbetarenkät och protokoll från årsmöten.

Publicerad: Tisdag 6 mar 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 2 nov 2021

Inger Olsson, ledamot

Veterinärexamen från SLU i Uppsala 1988. Jag har arbetat ett par år som djurhälsoveterinär i Svenska Husdjur, ett år som besiktningsveterinär på Scans slakteri i Luleå, därutöver enbart som distriktsveterinär. Jag arbetade ett antal år i Norrbotten men återbördades till Värmland 1996 och har arbetat här sen dess. Min nuvarande stationeringsort är Säffle och jag arbetar numera enbart med produktionsdjur. Jag är också skyddsombud för mottagningen i Säffle.

Lars Kristensen, ledamot

Veterinärexamen från SLU i Uppsala 1994 och distriktsveterinär sedan dess. Först 5 år i Kristianstad och sedan 1999 i Kungsbacka. Klinikchef i Kungsbacka 2005-2015. Jobbar i huvudsak med hästar och häständer, under sommarhalvåret med semin, förutom beredskapsarbete.

Maria Olsson, ledamot

Michael Segall, ledamot

Invald i DVF 2021 och därefter med i SACO-S-Dv. Veterinär sedan 2012. Jobbar med alla djurslag I Dalsland sedan 2014. Sedan hösten 2021 med i Distriktsveterinärernas kvalitetsgrupp som överveterinär i antibiotika och vårdhygien. Rödhårig och engagerad sedan barnsben för villkor, regler och dialog som redskap för konstruktiv utveckling. Tror på en verksamhet som utgår från ett gemensamt ramverk som samtidigt ger mottagningarna möjlighet för mycket självbestämmande. En av två styrelserepresentanter i utbildningsfondens styrgrupp. Extra intresserad av digital och fysisk arbetsmiljö som våra it-system och tjänstebilarna inklusive förarutbildning.

Oskar Maxon, ledamot

Adam Rääf, suppleant

Tog veterinärexamen från Köpenhamns universitet 2017 och har varit inom Distriktsveterinärerna sedan dess, först i Forsheda och nu i Flyinge. Jobbar i princip bara med hästar och har extra intresse för ögonsjukdomar, ortopedi och reproduktion.

Asen Radoslavov, suppleant

Sofie Enström, suppleant

Veterinärexamen från SLU i Uppsala 2017, har sedan dess anställning inom distriktsveterinärerna, från början i Vårsta, och sedan 5 år tillbaka i Eskilstuna. Jobbar i synnerhet med smådjur, med specialintresse för tänder och kirurgi. Utöver det beredskapsarbete. Är även lokalt skyddsombud för Dv Sörmland. 

Styrelsen på uppstartsmöte i Stockholm 20-21 oktober 2021. Bakre raden från vänster: Michael Segall, Lars Kristensen, Adam Rääf. Nedre raden från vänster: Sofie Enström, Jennifer Johansson, Maria Olsson, Elin Norberg, Oscar Maxon. Infälld: Inger Olsson

 

Styrelsen i Luleå december 2022. Från vänster: Michael Segall, Oskar Maxon, Maria Olsson, Inger Olsson, Lars Kristensen, Elin Norberg, Adam Rääf, Sofie Enström