Medarbetarenkät 2021

Nedan kan du öppna och läsa den fullständiga rapporten från vår medarbetarenkät som genomfördes i juni-oktober 2021. Rapporten omfattar 20 sidor med detaljerade redovisningar av alla frågor och svar samt ett försättsblad med kommentarer från styrelsen. Använd länken till höger. Nedan finns även en video med presentation av resultatet som genomfördes i samband med årsmötet 2022.

Publicerad: Torsdag 31 mar 2022

Senast uppdaterad: Torsdag 31 mar 2022