Hoppa till huvudinnehåll

För chefsmedlemmar

Många akademiker inom Saco är chefer eller kommer att bli chef någon gång under sin karriär. Saco vill bidra till att chefen utvecklas och stärks i sin chefsroll och kunna påverka chefens förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Bra villkor för chefer är en förutsättning för verksamheten och för goda villkor för medarbetarna.

Saco och chefer i Malmö stad
De flesta av  Sacoförbunden i Malmö stad representerar så väl medarbetare som chefer. Chefers arbetsvillkor och arbetsmiljö diskuteras regelbundet på Centrala Sacorådets styrelsemöten.

Sacorådet har ett särskilt fokus på chefers arbetsmiljö och en arbetsgrupp har tillsatts. Saco har flera arrangemang för chefer så håll utkik i kalendariet.

Centrala Sacorådet tycker att:

 •  Chefer ska ha ett tydligt mandat där ansvar och befogenheter överensstämmer
 •  Chefer ska ha ett tydligt uppdrag och ett väl fungerande stöd
 •  Chefer ska ha en god arbetsmiljö
 •  Chefer självklart ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 •  Chefer ska ha god tillgång till och möjlighet att tillgodogöra sig kompetensutveckling
 •  Chefer ska ha en god introduktion till uppdraget
 •  En chef ska ha max 20 medarbetare
 •  Det ska löna sig att vara chef
 •  Det ska vara möjligt att vara chef och närvarande förälder
 •  Karriärvägar ska vara jämställda
 •  Det ska finnas tydliga rutiner vid chefens semester och annan frånvaro
 •  Det ska vara en tillgång att gå mellan att vara chef och vara specialist
 •  Chefer ska få och ha goda kunskaper om gällande lagar, avtal, regler och policys


Läs mer om att vara akademiker och chef 

Publicerad: 2016-05-10

Senast uppdaterad: 2019-12-30

Dela artikeln