Hoppa till huvudinnehåll

Nya grundskole och förskoleförvaltningar

Här hittar du dokument, minnesanteckningar och protokoll från referensgrupper mm som berör de nya förvaltningarna. OBS! Vi fokuserar på det fackliga perspektivet dvs. vad förändringarna betyder för din anställning och vilka krav vi ställer på processen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Information om processerna ägs av arbetsgivaren.

Förändringen består i att två nya nämnder och förvaltningar bildas då grundskola och förskola bryts ur SDN-organisationen.Organisationsförändringen är beslutad i KF och ska vara helt genomförd 1 juli 2018. Du hittar alla dokument i spalten till höger.

AKTUELLT

Bra sammanfattande information på intranätet . Se senaste nytt.

 

Bengt Randén är utsedd till förvaltningsdirektör i Göteborgs Stads grundskoleförvaltning. Elisabet Nord är utsedd till förvaltningsdirektör i Göteborgs Stads förskoleförvaltning. (2017-11-09)

Minnesanteckningar från referensgruppsmötet 171002 finns under "Dokument och Länkar" till höger.

Kommunfullmäktige har utsett vilka politiker som ska sitta i de interiminstiska nämnderna för förskoln respektive grundskolan. Se länk under rubriken Dokument & Länkar. Sacorådet ska bemanna en interimistisk sacoförening för båda de nya förvaltningarna. Vidare kommer Sacorådet att utse två personalrepresentanter till de interimistiska nämnderna. (2017-09-25)

Den fackliga referensgruppen har haft sitt andra möte under hösten. Minnesanteckningarna finns att tillgå under rubriken dokument och länkar och har filnamnet Minnesanteckningar....20170907. Bland annat diskuterades samverkan, elevhälsans organisering samt bemanningsprinciper 2017-09-12

Inom ramen för genomförandeprojektet ska riskbedömningar för bemanning och lokaler göras. Från Saco medverkar Gunnar Valinder LR, Gunnar Sasse Jusek samt Tomas Johansson Sveriges Skolledarförbund. (2017-08-31) 

Publicerad: 2017-08-29

Senast uppdaterad: 2017-08-29

Dela sidan