Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 13 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad.

Sacorådets huvudsakliga uppgift är att driva medlemsförbundens intressefrågor, inom områden som arbetsmiljö, organisation och personalpolitik, d v s de områden som i medbestämmandehänseende (MBL) hanteras i enlighet med avtalet Samverkan Göteborg. Andra för medlemmarna viktiga frågor, såsom löner och de enskilda anställningsavtalen, hanteras av respektive förbund.

Sacorådet består av 13 förbund som har ledamöter i styrelsen. Därutöver består Sacorådets styrelse av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, kassör, samt sekreterare. Här finns en länk till sidan våra förbund

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkansgrupperna bereds i styrelsen.

Sacorådets arbete bedrivs till viss del av ett kansli, bestående av tre kommunombud, med anställning i kommunen och som är tjänstlediga för fackligt uppdrag enligt Lagen om facklig förtroendeman, två på heltid och en på deltid.

Sacorådet och kansliet är, utöver det fackliga arbetet på kommuncentral nivå, till stor del inriktade på att stödja det lokala fackliga arbetet ute på förvaltningarna. Det sker genom fackliga utbildningar, fortlöpande information och rådgivning vid behov. Visst stöd ges också genom ekonomiskt bidrag.

Sacorådets samverkande förbund har sammanlagt ca 3000 medlemmar vid 23 förvaltningar i Göteborgs Stad. De flesta förvaltningar har ett lokalt sacoråd som utser ledamöter till lokala samverkansgrupper, medan Sacorådet utser ledamöter där lokalt sacoråd saknas.

Publicerad: 2013-07-10

Senast uppdaterad: 2024-02-14

Dela sidan